GRATIS HEMLEVERANS

GRATIS HEMLEVERANS

Laddar...

 

BAKGRUND

1. Nedanstående regler samt villkor och bestämmelser (”Villkoren”) gäller för de trettiofem (35) olika utlottningarna som utförs med vinster till offline aktiveringar såsom: Shop in Shop Experience, Sampling event och Collab event.

2. Lotteriet organiseras av British American Tobacco Sweden AB. Organisationsnummer 556098-6779, Box 30244, 104 25 Stockholm (”Organisatören”)

3. Vid eventuell konflikt mellan Villkoren och annan information, gäller Villkoren.

 

VINSTEN
4. Vinsterna från de trettiofem (35) utlottningarna består av tre (3) olika konsumentupplevelser som är distribuerade bland de trettiofem (35) olika vinnarna. De vinster som delas ut för varje utlottning är bestämda enbart av Organisatören. Mer information om varje vinst informeras utav personal på plats under de olika offline aktiveringarna i: Åre shop in shop (Åre Tobak – vecka 9); Samling aktiveringsevent i Åre, Götebrog och Stockholm; och Collab event i Åre, Göteborg och Stockholm.

 

Vinsterna ingår i någon av nedan kategorier och lottas ut i Åre vecka 9 och 17, Götebrog vecka 11 och 14 och Stockholm vecka 16:

 

1)      VELO adventure Pod: Få en otrolig upplevelse med VELO van. Njut av en trevlig middag på ett hotell och övernatta i VELO adventure Pod. Vinnaren får bjuda med en +1

2)      Biljetter för Collab event: Biljetter till några av Sveriges bästa klubbar: Bygget vecka 9 och 10, Trädgår’n vecka 11, Park Lane vecka 14 och Mr French vecka 16. Vinnaren får bjuda med en +1

3)      Åre session festivalen: I biljetten ingår ej boende och transport till fesivalen. Vinnaren får bjuda med en +1

 


5. Deltagarna kan inte begära kontanter eller någon alternativ vinst. Vinsten är personlig och får ej överlåtas.

6. Vinsterna är beroende av tillgänglighet och Organisatören förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande byta ut vinsten mot annan vinstav motsvarande värde. Eventuella skatter och avgifter betalas av vinnaren.

 

VILLKOR FÖR DELTAGANDE I LOTTERIET

7. Deltagare måste vara minst 18 år för att delta i utlottningen. Varje deltagare måste styrka sin ålder vid mottagande av vinsten på det sätt som specificeras av Organisatören, exempelvis genom verifiering med BankID eller uppvisande av giltig legitimation. För att delta i lotteriet måste deltagaren också ha godkänt Villkoren och tagit del av vår integritetspolicy, se punkt 20 nedan för vidare information.

8. Genom utförandet av vad som beskrivs i klausul 7 ovan, kommer varje deltagare automatiskt att delta i de återstående lotterierna som äger rum efter registreringsdagen. Deltagare blir enbart uteslutna från lotteriet om de utses till vinnare i ett av de trettiofem (35) lotterierna.

9. Anställda hos Organisatören, nära släktingar till sådana anställda samt personer som på annat sätt är associerade med eller har förbindelse med Organisatören eller företag i samma företagsgrupp som Organisatören, får inte delta i lotteriet. Tidigare anställda hos Organisatören får inte heller delta i lotteriet. Anställda hos företag som konkurrerar med Organisatörens verksamhet får inte delta i lotteriet.

10. Det är endast tillåtet att delta i lotteriet vid ett tillfälle per person. Om en person deltar vid mer än ett tillfälle kommer denne att diskvalificeras från lotteriet. Deltagandet är personligt och kan inte överföras eller tilldelas någon annan person.

 

LOTTERIETS VARAKTIGHET

11. Om inte något annat tillkännages av Organisatörer har de olika lotterierna följande slutdatum:

 

1)      V.9 plats Sampling event på Mr French, Verandan och shop in shops: 5 tickets collab event Åre Bygget v.9

2)      V.9 plats Sampling event på Mr French, Verandan och shop in shops: 5 tickets collab event Åre Bygget v.10

3)      V.10 plats Collab event på Bygget: 5 tickets COLLAB EVENT GOTHENBURG TRÄDGÅR’N v.11

4)      V.10 plats Collab event på Bygget och på Trädgår’n: 5 tickets COLLAB EVENT GÖTEBORG PARK LANE v.14

5)      V.9 plats Sampling event på Mr French, Verandan och Bygget: 5 tickets COLLAB EVENT MR FRENCH v.16

6)      V.9 plats Shop in shops: 3 ÅRE SESSION (Festival biljetter) v. 17

7)      V.9 plats Sampling event på Mr French, Verandan och Bygget: 1 ADVENTURE EXPERIENCE I ÅRE v.9

8)      V.10 plats Collab event på Bygget: 1 ADVENTURE EXPERIENCE IN GÖTEBORG v.11

9)      V.10 plats Collab event på Bygget: 1 ADVENTURE EXPERIENCE IN GÖTEBORG v.14

10)  V.9 plats Collab event på Mr French: 1 ADVENTURE EXPERIENCE I STOCKHOLM v.16

11)  V.17  plats Sampling event på Mr French, Verandan och Bygget: 1 ADVENTURE EXPERIENCE I ÅRE v.16

 

 

VAL AV OCH INFORMATION TILL VINNARE

12. Vinnaren kommer att väljas slumpmässigt baserat på alla registreringar som inkommit till och med slutdatumet för det specifika lotteriet sett under klasul 11. Trots ovanstående kommer en vinnare i ett av de trettiofem (35) lotterierna att uteslutas från möjligheten att väljas som vinnare i eventuella återstående lotterier för att vinna priser i offlineaktiveringar.

13. Vinnaren av lotteriet kommer att kontaktas via instagram, som utgångspunkt inom 48 timmar efter att lotteriet har avslutats. Om en vinnare inte kan kontaktas eller om vinsten inte bekräftas av vinnaren inom 48 timmar efter att meddelande från Organisatören, eller dess byrå, avsänts förbehåller sig Organisatören rätten att återkalla vinsten från vinnaren och att istället välja en annan vinnare.

 

LEVERANS AV VINSTEN

14. Vinsten levereras digitalt via e-post till den e-postadress angiven av vinnarna vid den kontakt som sker enligt punkten 12 ovan. 

 

ÖVRIGT

15. Organisatören ansvarar inte för anmälan om deltagande i lotteriet som är ofullständig, oläslig, korrupt, försvunnen, skadad, försenad eller som inte inkommit till Organisatören under tiden lotteriet pågår. Organisatören ansvarar inte för att personer på grund av tekniska problem inte har åtkomst till tävlingen.

16. Organisatören förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande därom avbryta lotteriet eller förändra lotteriet och/eller Villkoren i händelse av katastrof, pandemi, krig, civil eller militär störning, naturkatastrof eller något faktiskt eller befarat brott mot gällande lagstiftning eller föreskrifter, eller annan händelse eller omständighet utanför Organisatörens kontroll. Organisatören kommer att informera deltagarna i lotteriet om eventuella ändringar så snart som möjligt.

17. Organisatören förbehåller sig rätten att genomföra undersökningar och vidta eventuella erforderliga åtgärder för att skydda sig från bedrägligt eller ogiltigt deltagande i lotteriet. Vidare förbehåller sig Organisatören rätten att avvisa deltagande i lotteriet om sådant deltagande enligt Organisatörens bedömning inte överensstämmer med Villkoren, eller enligt Organisatören är bedrägligt eller ogiltigt.

18. Organisatören påtar sig inget ansvar för situationer där priset skadas eller där leverans av priset fördröjs eller där priset av någon anledning inte når en vinnare.

19. Organisatörens beslut i samtliga frågor som härrör från eller anknyter till lotteriet kommer att vara slutliga och inga diskussioner kommer att inledas avseende sådana beslut.

20.  Lotteriet samt Villkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt och eventuella tvister som uppkommer i samband med lotteriet och/eller Villkoren ska slutligt avgöras i svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

21. Vinnarna godkänner att deras namn kan komma att används i samband med deltagandet i lotteriet samt att namnet kan komma att publiceras på Organisatörens hemsida. Samtliga personuppgifter avseende vinnarna eller andra deltagare kommer att behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive men inte begränsat till EU:s dataskyddsförordning (Europaparlamentets och rådets förordning EU 2016/679). Deltagarens personuppgifter som Organisatören tar del av i samband med lotteriet kommer att behandlas i enlighet med Organisatörens integritetspolicy som finns tillgänglig på https://www.golyft.se/.

Kundtjänst är offline
close
Close menu