GRATIS HEMLEVERANS

GRATIS HEMLEVERANS

Laddar...

HÄRMED FÖRKLARAR VI ATT

  • LYFT är inte för dig som är minderårig.
  • Våra återförsäljare får under inga omständigheter sälja LYFTprodukter till minderåriga.
  • LYFT tillverkas i fabriker i Sverige. Dessa fabriker står under tillsyn av svenska livsmedelsverket.
  • Våra fabriker följer högt ställda hygienkrav och LYFT tillverkas i enlighet med dessa.
  • Vi följer gällande lag och alla tillämpliga europeiska och internationella standarder.
  • Vi agerar i enlighet med riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring.

 

Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.

Kundtjänst är offline
close
Close menu