GRATIS HEMLEVERANS

GRATIS HEMLEVERANS

Laddar...

 

LOTTERI, VILLKOR OCH BESTÄMMELSER SAMT BAKGRUND

 

1. Nedanstående regler samt villkor och bestämmelser (”Villkor”) gäller, i tillägg till vad som angetts på Instagramkontot lyft.sverige, för utlottningen av ett besök till kareokebaren Moyagi. Utlottningen genomförs ej i samarbete med restaurangen.

2. Lotteriet organiseras av British American Tobacco Sweden AB. Organisationsnummer 556098-6779, Box 30244, 104 25 Stockholm (”Organisatör”)

3. Vid eventuell konflikt mellan dessa Villkor och annan information, gäller Villkoren.

 

PRISET

4. Priset är ett presentkort till Kareokebaren Moyagi och inkluderar både kareoke och middag för 4 personer med ett värde av 5 180 SEK. Vinnaren kan själv bestämma datum för besöket inom den angivna giltighetstiden på presentkortet. I utlottningen utses 1 vinnare som får möjligheten att bjuda med 3 vänner. Medföljande gäster skall även vara över 18 år.

5. Deltagaren kan inte begära kontanter eller någon alternativ vinst. Vinsten är personlig och får ej överlåtas.

6. Priset är beroende av tillgänglighet och Organisatören förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande byta ut priset mot annat pris av motsvarande värde. Eventuella skatter och avgifter betalas av vinnaren.

 

VILLKOR FÖR DELTAGANDE I LOTTEIRET

7. Deltagare måste vara minst 18 år för att delta i lotteriet. Deltagarna måste styrka sin ålder vid mottagande på det sätt som specificeras av Organisatören, exempelvis genom verifiering med BankID eller uppvisande av giltig legitimation.

8. Anställda hos Organisatören, nära släktingar till sådana anställda samt personer som på annat sätt är associerade med eller har förbindelse med Organisatören eller företag i samma företagsgrupp som Organisatören, får inte delta i lotteriet. Tidigare anställda hos Organisatören får inte heller delta i lotteriet. Anställda hos företag som konkurrerar med Organisatörens verksamhet får inte delta i lotteriet.

9. Varje person får delta endast en gång i lotteriet. Personer som deltar i lotteriet vid mer än ett tillfälle diskvalificeras helt från lotteriet. Deltagande är personligt och kan inte överföras eller tilldelas någon annan person.

 

LOTTERIETS VARAKTIGHET

10. Förutsatt att inget annat kommuniceras direkt av Organisatören pågår lotteriet inom perioden 16/02 till 23/02, 2022.

 

VAL AV OCH INFORMATION TILL VINNARE

11. Vinnaren väljs slumpmässigt ut av Organisatörens byrå bland de registrerade deltagarna som har inkommit till och med sista dagen för deltagande.
12. Vinnaren kontaktas direkt via Instagram inom loppet av en dag efter att lotteriet har avslutas. Om vinnaren inte kan bli kontaktad, eller om vinsten inte har bekräftats av vinnaren inom 48 timmar efter att vinnaren har kontaktats av Organisatörens byrå, så har Organisatören rätt att återkalla vinnarens vinst och istället välja en ny vinnare.


LEVERANS AV PRIS

13. Priserna levereras digitalt via e-post till vinnarna, till den e-postadress angiven av vinnaren vid kontakt.  

 

ÖVRIGT

14. Organisatören påtar sig inget ansvar för situationer där individer till följd av tekniska problem inte har åtkomst till lotteriet eller inte har erhållit information rörande lotteriet.

15. Organisatören förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande avbryta lotteriet eller förändra lotteriet och/eller Villkor i händelse av katastrof, pandemi, krig, civil eller militär störning, naturkatastrof eller faktiskt eller befarat brott mot gällande lagstiftning eller föreskrifter, eller annan händelse eller omständighet utanför organisatörens kontroll. Organisatören kommer att informera deltagarna i lotteriet om eventuella ändringar så snart som möjligt.

16. Organisatören förbehåller sig rätten att genomföra undersökningar och vidta eventuella erforderliga åtgärder för att skydda sig från bedrägligt eller ogiltigt deltagande i lotteriet. Vidare förbehåller sig Organisatören rätten att avvisa deltagande i lotteriet om sådant deltagande enligt Organisatörens bedömning inte överensstämmer med Villkoren, eller är bedrägligt eller ogiltigt.

17. Organisatören påtar sig inget ansvar för situationer där priset skadas eller där leverans av priset fördröjs eller där priset av någon anledning inte når en vinnare.

18. Organisatörens beslut beträffande frågor som uppkommer till följd av eller i samband med lotteriet är slutliga och Organisatören kommer inte att ingå diskussion beträffande sådana beslut.

19. Lotteriet samt villkor och bestämmelser ska tolkas och tillämpas i överensstämmelse med svensk lagstiftning och eventuella tvister som uppkommer i samband med lotteriet och/eller villkor och bestämmelser ska avgöras i svensk domstol.

20. Alla personuppgifter rörande vinnare eller andra deltagare kommer att behandlas i överensstämmelse med tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive, men inte begränsat till, GDPR-förordningen ((EU) 2016/679). Personuppgifter rörande deltagare, vilka inhämtas av Organisatören i samband med lotteriet, kommer att behandlas i överensstämmelse med Organisatörens integritetspolicy, som finns på https://www.golyft.se/.

 

Kundtjänst är offline
close
Close menu