KÖP MINST 4 DOSOR - FÅ GRATIS GÅVA

KÖP MINST 4 DOSOR - FÅ GRATIS GÅVA

Laddar...

 

BAKGRUND

1. Nedanstående regler samt villkor och bestämmelser (”Villkoren”) gäller för lotteriet för att vinna biljetter till LYFT/LAB Co-creation Event, LAB Session Event samt möjligheten att vinna ett av fem produktkit från Swedish Tonic.

2. Lotterierna organiseras av British American Tobacco Sweden AB, organisationsnummer 556098-6779, Box 30244, 104 25 Stockholm (”Organisatören”).

3. Vid eventuell konflikt mellan Villkoren och annan information gäller Villkoren.

4. Deltagande i lotteriet är möjligt efter att du har uppnått tre märken för Co-creation Eventen, och fem märken för LAB Session eventen samt utlottningen av ett produktkit från Swedish Tonic. Du uppnår nya märken genom att fylla i flertalet enkäter. Genom att fylla i tre enkäter totalt så har du uppnått tre märken och du kan därmed registrera dig för deltagande i lotteriet för Co-creation eventen genom att acceptera Villkoren och ticka i boxen för att delta. Genom att fylla i fem enkäter totalt så har du uppnått fem märken och du kan därmed registrera dig för deltagande i lotteriet för att vinna ett produktkit från Swedish Tonic. Du kan då även registrera dig för deltagande i lotteriet för att vinna biljetter till LAB Session genom att acceptera Villkoren och ticka i boxen för att delta.

 

PRISET

5. Priset i lotteriet består av av en inbjudan till Co-creation Event för vinnaren och en vän (efter du har uppnått märke 3), en inbjudan till LAB Session för vinnaren och en vän (efter du har uppnått märke 5) samt ett produktkit från Swedish Tonic (efter du har uppnått märke 5). Deltagarna i alla utlottningar, samt båda vinnarna av Co-creation eventen, måste vara minst 18 år och 7 månader för att delta. Priset är enligt specifikation i Villkoren. Deltagare kan inte begära kontanter eller alternativa priser. Priset är personligt och kan inte överföras eller tilldelas någon annan.

6. Priset är beroende av tillgänglighet och organisatören förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande byta ut priset mot annat pris av motsvarande värde. Eventuella skatter och avgifter betalas av vinnaren.

 

VILLKOR FÖR DELTAGANDE I LOTTEIRET

7. Samtliga deltagare måste vara minst 18 år och 7 månader för att delta i lotteriet. Deltagarna måste styrka sin ålder på det sätt som specificeras av organisatören, exempelvis genom verifiering med BankID. För att vara kvalificerad att delta i lotteriet måste deltagaren (i) uttryckligen ange att han/hon vill delta i lotteriet genom att fylla i det formulär som nämns i avsnitt 4 ovan; (ii) ha godkänt Villkoren för lotteriet; (iii) lämna sina kontaktuppgifter, exempelvis e-postadress; (iv) bekräfta att han/hon läst och accepterar Organisatörens integritetspolicy (se avsnitt 20 nedan för mer information).

8. Anställda hos Organisatören, nära släktingar till sådana anställda samt personer som på annat sätt är associerade med eller har förbindelse med Organisatören eller företag i samma företagsgrupp som Organisatören, får inte delta i lotteriet.

9. Varje deltagare får endast delta en gång i lotteriet. Personer som deltar i lotteriet vid mer än ett tillfälle diskvalificeras från lotteriet. Deltagande är personligt och kan inte överföras eller tilldelas någon annan.

 

LOTTERIETS VARAKTIGHET

10. Om inte annat tillkännages av Organisatören kommer lotteriet att fortsätta till September 20, 2021 för Co-creation Event och till September 27, 2021 för LAB Session. För produktkit från Swedish Tonic så kommer lotteriet att pågå till Oktober 11, 2021.

 

VAL AV OCH INFORMATION TILL VINNARNA

11. För Co-creation Event kommer vinnarna att väljas slumpmässigt bland alla som registrerat sig för deltagande i lotteriet senast September 20, 2021. För LAB Session Event kommer vinnarna att väljas slumpmässigt bland alla som registrerat sig för deltagande i lotteriet senast September 27, 2021. För produktkit från Swedish Tonic, kommer vinnarna att väljas slumpmässigt bland alla som registrerat sig för deltagande i lotteriet senast Oktober 11, 2021.

12. Vinnarna kommer att kontaktas per e-post inom 2 arbetsdagar efter slutdatum. Om det inte går att kontakta vinnaren, eller om priset inte bekräftas inom 48 timmar efter att Organisatören skickat information till vinnaren, förbehåller sig Organisatören rätt att återkalla vinnarens pris och i stället välja en annan vinnare.

 

LEVERANS AV PRIS

13. Priserna levereras digitalt via e-post till vinnaren, till den e-postadress som angivits vid registreringen.

 

ÖVRIGT

14. Organisatören påtar sig inget ansvar för registreringar för deltagande i lotteriet vilka är ofullständiga, oläsliga, korrupta, borttappade, förlorade, fördröjda eller inte mottagna av organisatören under den tid lotteriet pågår. Organisatören påtar sig inget ansvar för situationer där personer till följd av tekniska problem inte har åtkomst till lotteriet eller inte har erhållit information rörande lotteriet.

15. Organisatören förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande avbryta lotteriet eller förändra lotteriet och/eller Villkoren i händelse av katastrof, pandemi, krig, civil eller militär störning, naturkatastrof eller faktiskt eller befarat brott mot gällande lagstiftning eller föreskrifter, eller annan händelse eller omständighet utanför Organisatörens kontroll. Organisatören kommer att informera deltagarna i lotteriet om eventuella ändringar så snart som möjligt.

16. Organisatören förbehåller sig rätten att genomföra undersökningar och vidta eventuella erforderliga åtgärder för att skydda sig från bedrägligt eller ogiltigt deltagande i lotteriet. Vidare förbehåller sig Organisatören rätten att avvisa deltagande i lotteriet om sådant deltagande enligt Organisatörens bedömning inte överensstämmer med Villkoren eller som på annat sätt, enligt Organisatören, är att anse bedrägligt eller ogiltigt.

17. Organisatören påtar sig inget ansvar för situationer där priset skadas eller där leverans av priset fördröjs eller där priset av någon anledning inte når vinnarna.

18. Organisatörens beslut beträffande frågor som uppkommer till följd av, eller i samband med, lotteriet är slutliga och Organisatören kommer inte att ingå diskussioner beträffande sådana beslut.

19. Lotteriet samt Villkoren ska tolkas och tillämpas i överensstämmelse med svensk lagstiftning och eventuella tvister som uppkommer i samband med lotteriet och/eller Villkoren ska avgöras av svensk allmän domstol.

20. Vinnaren godkänner att hans eller hennes namn publiceras på Organisatörens webbplats i samband med deltagande i lotteriet. Alla personuppgifter rörande vinnarna eller andra deltagare kommer att behandlas i överensstämmelse med tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive, men inte begränsat till EU:s dataskyddsförordning (Europaparlamentets och rådets förordning EU 2016/679). Personuppgifter rörande deltagare, vilka inhämtas av Organisatören i samband med lotteriet, kommer att behandlas i överensstämmelse med Organisatörens integritetspolicy, som finns att tillgå på https://www.golyft.se/.

Kundtjänst är offline
close
Close menu