GRATIS HEMLEVERANS

GRATIS HEMLEVERANS

Laddar...

 

BAKGRUND

1. Följande regler och villkor (“Villkoren”) är tillämpliga för att tilldelas en rabattkod på 15% Rabatt på ett köp på Golyft.se.

2. Spelet arrangeras av British American Tobacco Sweden AB, org.nr 556098-6779, Box 30244, 104 25 Stockholm (”Arrangören”).

3. Det finns ingen avgift eller krav på köp för att delta i spelet.

4. I händelse av motstridigheter mellan Villkoren och annan information om spelet ska Villkoren äga företräde

5. Deltagande i spelet görs genom att rösta på tre ord av de tillgängliga i ”ordmolnet” på landningssidan på Golyft.se. För att kunna delta behöver deltagaren ange sin mailadress på golyft.se. Genom sitt deltagande i spelet är deltagaren bunden av och ska anses ha accepterat Villkoren.

 

VINSTEN

6. Genom att delta är du garanterad en vinst bestående av en rabattkod på 15% som gäller på Golyft.com. Rabattkoden kan ej kombineras med andra rabatter och gäller ej på LYFT/LAB-sortimentet. Rabattkoden är giltig t o m 30 juni 2021.

7. Varje deltagare kan högst få en rabattkod. Vinsten är den som anges i dessa Villkor. Deltagaren kan inte begära kontanter eller någon alternativ vinst. Vinsten är personlig och får ej överlåtas.

8. Vinsten är beroende av tillgänglighet och Arrangören förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande därom, byta ut vinsten mot en annan vinst till ett motsvarande värde.

 

BEHÖRIGHET ATT DELTA I SPELET

9. För att delta i spelet måste deltagaren vara minst 18 år och 7 månader gammal.

10. För att delta måste deltagaren även lämna sin e-postadress och bekräfta att han eller hon tagit del av vår integritetspolicy (se punkt 19 nedan för ytterligare information).

11. Anställda hos Arrangören eller sådan persons nära anhörig samt den som på annat sätt har anknytning till Arrangören eller bolag i samma koncern som Arrangören är inte behörig att delta.

12. Det är endast tillåtet att delta i spelet vid ett tillfälle per person. Deltagande är personligt och kan inte överlåtas.

 

SPELETS VARAKTIGHET

13. Spelet pågår fr o m 24 maj 2021 t o m 30:e maj 2021 kl 24.00 (”Slutdagen”), om inget annat meddelas av Arrangören. Om det görs anmälningar eller om deltagare skickar in sina svar för att delta i spelet efter Slutdagen kommer de inte att få någon vinst (rabattkod).

 

HUR VINNARE UTSES OCH MEDDELAS

14. Alla som är behöriga att spela och genomför röstningen får en garanterad vinst av 15% rabattkod.

15. Vinnaren får rabattkoden direkt efter röstningen direkt på tacksidan.

 

LEVERANS AV VINSTEN

ÖVRIGT

16. Arrangören ansvarar inte för anmälan om deltagande i spelet som är ofullständig, oläslig, korrupt, försvunnen, skadad, försenad eller som inte inkommit till Arrangören under tiden spelet pågår. Arrangören ansvarar inte för att personer på grund av tekniska problem inte har åtkomst till spelet.

17. Arrangören förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande därom, avbryta eller ändra lotteriet och Villkoren i händelse av pandemi, katastrof, krig, civila eller militära störningar, naturkatastrof eller något faktiskt eller förväntat brott mot tillämplig lagstiftning eller reglering eller någon annan händelse som ligger utanför arrangörens kontroll. Samtliga ändringar av spelet kommer att meddelas deltagarna så snart som möjligt av Arrangören.

18. Arrangören förbehåller sig rätten att undersöka och vidta samtliga nödvändiga åtgärder för att skydda sig mot bedrägliga eller ogiltiga deltaganden i spelet. Arrangören förbehåller sig vidare rätten att neka sådana deltaganden som Arrangören bedömer inte uppfyller Villkoren eller som är bedrägliga eller ogiltiga.

19. Arrangören ansvarar inte för rabattkoder som försvinner, skadas, försenas eller som inte når fram till vinnaren före dagen för rabattkodens giltighet.

20. Arrangörens beslut i samtliga frågor som härrör från eller anknyter till spelet kommer att vara slutliga och inga diskussioner kommer att inledas avseende sådana beslut.

  1. Spelet och Villkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt och eventuella tvister som uppstår ska slutligt avgöras av svensk allmän domstol.
  2. Deltagarens personuppgifter som Arrangören tar del av i samband med spelet kommer att behandlas i enlighet med arrangörens integritetspolicy som finns tillgänglig på https://www.golyft.se/.

 

Kundtjänst är offline
close
Close menu