GRATIS HEMLEVERANS

GRATIS HEMLEVERANS

Laddar...

 

VILLKOR FÖR ATT DELTA I LOTTERIET

 

1. Följande villkor (”Villkor”) är tillämpliga på utlottningen för att vinna 2 biljetter till CLSR Weekend i Stockholm och få entré både fredag 10 och lördag 11 juni 2022. Värdet av 2 biljetter är totalt 2 á 990,00 kr. Priset inkluderar inga relaterade utgifter som resor, boende, mat etc

2. Lotteriet organiseras av British American Tobacco Sweden AB, corp. ID no. 556098-6779, Box 30244, 104 25 Stockholm (”Organisatören”).

3. Om det skulle uppstå motsägelser mellan lotteriets villkor för att delta och övrig information gäller först och främst villkoren för deltagande.

4. Deltagande i lotteriet uppnås genom att klicka på länken i e-postmeddelandet mottaget via LYFT/LABs nyhetsbrev och genom att följa stegen för att anmäla dig till lotteriet.

 

VINSTEN


5. Vinsten i utlottningen består av två biljetter till CLSR Weekend för vinnaren och en vän fredagen den 10 och lördagen den 11 juni 2022. Arrangören drar totalt 10 vinnare. Priset är enligt dessa villkor. Vinnarna kan inte begära kontanter eller ett alternativt pris. Priset är personligt och får inte överlåtas eller tilldelas någon annan.

6. Vinsten beror på tillgänglighet och organisatören reserverar sig rätten att ersätta vinsten, utan att meddela vinnaren i förtid, med en likvärdig vinst. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

 

VILLKOR FÖR ATT DELTA I LOTTERIET


7. För att delta i utlottningen måste deltagaren vara minst 23 år gammal. Deltagaren måste verifiera sin ålder på det sätt som anges av arrangören. För att kvalificera sig för deltagande i utlottningen måste deltagaren (i) uttryckligen ange att han/hon vill delta i utlottningen genom att registrera sig via länken som skickas via LYFT/LAB-nyhetsbrevet; (ii) ange hans/hennes namn och kontaktuppgifter (iv) bekräfta att han/hon har läst och accepterar villkoren tillsammans med integritetspolicyn (se klausul 20 nedan för ytterligare information).

8. Anställda hos Organisatören, anställdas nära släktingar och personer som på något annat sätt har associationer eller anknytningar till Organisatören eller företag i samma koncern som Organisatören är förbjudna att delta i lotteriet.

9. Det är endast tillåtet för en och samma person att delta en gång. Om en person deltar flertalet gånger kommer hen att diskvalificeras från lotteriet. Deltagandet är personligt och kan inte överföras till en annan person.

 

LOTTERIETS VARAKTIGHET


10. Förutsatt att inget annat kommuniceras direkt av Organisatören pågår lotteriet till den 31 maj 2022.

 

HUR VINNAREN UTSES OCH KONTAKTAS


11. Vinnaren väljs slumpvis bland de registrerade deltagarna som har inkommit till och med sista dagen för deltagande.

12. Vinnarna av lotteriet kommer att få ett e-postmeddelande dagen efter Slutdatumet (1 juni 2022). Vinnarna kommer därför att få varsin e-post och måste bekräfta priset genom att klicka på länken som ingår i e-postmeddelandet och följa stegen för att hämta priset. Om en vinnare inte kan kontaktas, eller om priset inte bekräftas av vinnaren inom 48 timmar efter att meddelande har skickats till vinnaren av arrangören, förbehåller sig arrangören rätten att återkalla vinnarens pris och välja en annan vinnare istället.

 

LEVERANS AV VINSTEN


13. Vinnaren kommer adderas till en gästlista tillsammans med ett valfritt sällskap och måste vara beredd att legitimera sig med hjälp av ID och tillhörande foto, om ombedd.

 

ÖVRIGT


14. Organisatören avsäger sig allt ansvar om uppgifter lämnade av lotteriets deltagare skulle visa sig vara ofullständiga, oläsliga, korrumperade, missplacerade eller försvunna, skadade, försenade eller inte mottagna av Organisatören under lotteriets tidsfrist. Organisatören avsäger sig allt ansvar i situationer där individer på grund av tekniska problem inte har haft tillgång till lotteriet eller inte har fått information om lotteriet.

15. I den händelse av en katastrof, pandemi, krig, civila eller militära oroligheter, naturkatastrofer eller förväntad eller faktisk överträdelse av regler och lagar, eller övriga event eller situationer som är utom Organisatörens kontroll avsäger Organisatören sig allt ansvar. Organisatören kommer då meddela deltagare om eventuella förändringar av lotteriet snarast.

16. Organisatören reserverar sig rätten att utreda och implementera nödvändiga åtgärder för att skydda sig själv mot bedrägeri och ogiltigt deltagande i lotteriet. Organisatören reserverar sig dessutom rätten att neka deltagande i lotteriet om, vid en utvärdering genomförd av organisatören, en deltagare inte följer villkoren för att delta eller på andra sätt anses ogiltiga eller utför bedrägeri.

17. Organisatören avsäger sig allt ansvar i situationer där vinsten är skadad under leverans eller levererad för sent, eller av någon annan anledning inte når vinnaren.

18. Organisatörens beslut i relation till problem som härstammar från eller relaterar till lotteriet är slutgiltiga. Inga diskussioner kommer påbörjas i relation till sådana beslut.

19. Lotteriet och villkoren för deltagande ska tolkas och appliceras i enlighet med svensk lag. Eventuella konflikter som uppstår i relation till lotteriet eller villkoren för deltagande ska i slutändan avgöras i enlighet med svensk lag och domstol.

20. All personlig data som avser vinnaren eller andra deltagare i lotteriet kommer hanteras i linje med aktuella dataskyddslagar, vilket inkluderar men inte begränsas till General Data Protection Regulation ((EU) 2016/679. Personlig data som samlas in om deltagare och hanteras av Organisatören i samband med lotteriet kommer hanteras i enlighet organisatörens integritetspolicy, som finns tillgänglig via https://www.golyft.se/

 

Kundtjänst är offline
close
Close menu