GRATIS HEMLEVERANS

GRATIS HEMLEVERANS

 

VILLKOR FÖR LOTTERI
1. Följande villkor (”Villkoren”) avser deltagandet i lotteriet för att vinna (1) exklusiv parfym skapad av CRA-YON & (1) LYFT/LAB produkt av Organisatörens val.
2. Lotteriet organiseras av British American Tobacco Sweden AB, org.nr 556098-6779, Box 30244, 104 25 Stockholm (”Organisatören”).
3. I händelse av motsägelser mellan Villkoren och annan information om lotteriet ska Villkoren äga företräde.
4. Deltagande i lotteriet sker genom att följa de regler som specifieras på Instagram. Genom sitt deltagande i lotteriet är deltagaren bunden av och ska anses ha accepterat Villkoren.

VINSTEN
5. Priset består av en parfym skapad av CRA-YON. Priset är det som anges i Villkoren. Deltagaren kan inte begära kontanter eller ett alternativt pris. Priset är personligt och får inte överföras eller överlåtas till en annan person.

6. Vinsten beror på tillgänglighet och Organisatören reserverar sig rätten att ersätta vinsten, utan att meddela vinnaren i förväg, med en likvärdig vinst. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

VILLKOR FÖR ATT DELTA I LOTTERIET
7. För att delta i lotteriet måste deltagaren ha uppnått en ålder av minst 18 år samt följa de regler som specificeras på Instagram. Deltagare måste kunna verifiera sin ålder genom den metod som specifieras av Organisatören, exempelvis genom att upprätta en användare på golyft.se och därmed verifiera sig med hjälp av BankID.

8. Anställda hos Organisatören, anställdas nära släktingar och personer som på något annat sätt har associationer eller anknytningar till Organisatören eller företag i samma koncern som Organistören är förbjudna att delta i lotteriet.
9. Det är endast tillåtet för en och samma person att delta en gång. Om en person deltar flertalet gånger kommer denne att diskvalificeras från lotteriet. Deltagandet är personligt och kan inte överföras till en annan person.

LOTTERIETS VARAKTIGHET
10. Om inte något annat meddelas av arrangören, pågår lotteriet från den 20 april fram till och med den 27 april kl. 20:00 (”Slutdagen”). Efter Slutdagen kommer nya anmälningar om att delta i lotteriet inte att accepteras.

 

HUR VINNAREN UTSES OCH KONTAKTAS
11. Vinnaren väljs slumpvis bland de registrerade deltagarna som har inkommit till och med Slutdagen.
12. Vinnaren kontaktas direkt via Instagram inom en dag efter Slutdagen. För att ta del av vinsten måste vinnaren (i) svara på direktmeddelandet på Instagram; (ii) bekräfta att denne läst och godkänt Organisatörens integritetspolicy (vänligen se klausul 20 nedan för ytterligare information); samt (iii) förse Organisatören med erforderliga uppgifter såsom leveransadress. Om vinnaren inte kan bli kontaktad eller annars inte gör vad som åligger denne inom 48 timmar efter att vinnaren har kontaktats av Organisatören, så har Organisatören rätt att återkalla vinnarens vinst och istället välja en ny vinnare.

LEVERANS AV VINSTEN
13. Priset kommer att skickas till av vinnaren uppgedd levaransadress inom rimlig tid, högst 14 dagar efter att vinnaren har gjort vad som åligger denne enligt ovan.

 

KOMMUNIKATION MED LOTTERIETS DELTAGARE
14. Under tiden som lotteriet pågår, från den 19 april till den 26 april 2021, kan de som deltar i lotteriet komma att bli kontakade av BAT genom Instagrams funktion för privata meddelanden. Syftet är att samla in mer detaljerade konsumentinsikter. Om deltagaren aktivt skulle avböja eller motsätta sig ytterligare meddelanden, kommer inga fler meddelanden att skickas.


ÖVRIGT
15. Organisatören avsäger sig allt ansvar om uppgifter lämnade av lotteriets deltagare skulle visa sig vara ofullständiga, oläsliga, korrumperade, missplacerade eller försvunna, skadade, försenade eller inte mottagna av Organisatören under lotteriets tidsfrist. Organisatören avsäger sig allt ansvar i situationer där individer på grund av tekniska problem inte har haft tillgång till lotteriet eller inte har fått information om lotteriet.
16. I den händelse av en katastrof, pandemi, krig, civila eller militära oroligheter, naturkatastrofer eller förväntad eller faktiskt överträdelse av regler och lagar, eller övriga event eller situationer som är utom Organisatörens kontroll avsäger Organisatören sig allt ansvar. Organisatören kommer då meddela deltagare om eventuella förändringar av lotteriet snarast.
17. Organisatören reserverar sig rätten att utreda och implementera nödvändiga åtgärder för att skydda sig själv mot bedrägeri och ogiltigt deltagande i lotteriet. Organisatören reserverar sig dessutom rätten att neka deltagande i lotteriet om, vid en utvärdering genomförd av organisatören, en deltagare inte följer villkoren för att delta eller på andra sätt anses ogiltiga eller utför bedrägeri.
18. Organisatören avsäger sig allt ansvar i situationer där vinsten är skadad under leverans eller levererad för sent, eller av någon annan anledning inte når vinnaren.
19. Organisatörens beslut i relation till problem som härstammar från eller relaterar till lotteriet är slutgiltiga. Inga diskussioner kommer påbörjas i relation till sådana beslut.
20. Lotteriet och villkoren för deltagande ska tolkas och appliceras i enlighet med svensk lag. Eventuella konflikter som uppstår i relation till lotteriet eller villkoren för deltagande ska i slutändan avgöras i enlighet med svensk lag och domstol.
21. Vinnaren accepterar att dennes namn kan komma att publiceras på Organisatörens hemsida i samband med deltagande i lotteriet. All personlig data som avser vinnaren eller andra deltagare i lotteriet kommer hanteras i linje med aktuella dataskyddslagar, vilket inkluderar men inte begränsas till General Data Protection Regulation ((EU) 2016/679. Personlig data som samlas in om deltagare och hanteras av Organisatören i samband med lotteriet kommer hanteras i enlighet organisatörens integritetspolicy, som finns tillgänglig via https://www.golyft.se/.

 

Kundtjänst är offline
close
Close menu