VILLKOR FÖR ATT DELTA I LOTTERIET

1. Följande villkor avser deltagandet i lotteriet för att vinna en exklusiv skulptur.

2. Lotteriet organiseras av British American Tobacco Sweden AB, corp. ID no. 556098-6779, Box 30244, 104 25 Stockholm (”Organisatören”).

3. Om det skulle uppstå motsägelser mellan lotteriets villkor för att delta och övrig information gäller först och främst villkoren för deltagande.

4. Man deltar i lotteriet genom att följa de regler som specifieras på instagram och bekräfta att man har vunnit genom att svara på ett direktmeddelande från LYFT.

VINSTEN
5. Priset består av 1 skulptur skapad av Frida Vega Salomonsson. Priset är de som anges i de Allmänna villkoren. Deltagaren kan inte begära kontanter eller ett alternativt pris. Priset är personligt och får inte överföras eller överlåtas till en annan person.

6. Vinsten beror på tillgänglighet och organisatören reserverar sig rätten att ersätta vinsten, utan att meddela vinnaren i förtid, med en likvärdig vinst. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

VILLKOR FÖR ATT DELTA I LOTTERIET
7. För att delta i lotteriet måste man ha uppnått en ålder av minst 18 år och 7 månader. Deltagare måste verifiera sin ålder genom den metod som specifieras av Organisatören, exempelvis genom att upprätta en användare på golyft.se och därmed verifiera sig med hjälp av BankID. För att delta i lotteriet måste deltagaren (i) tydligt meddela att hen önskar att delta i lotteriet genom att svara på direktmeddelandet på Instagram; (ii) godkänna deltagarvillkoren för lotteriet; (iii) förse Organisatören med kontaktuppgifter såsom mejladress; (iv) bekräfta att hen läst och godkänt vår integritetspolicy (vänligen se klausul 20 nedan för ytterligare information).

8. Anställda hos Organisatören, anställdas nära släktingar och personer som på något annat sätt har associationer eller anknytningar till Organisatören eller företag i samma koncern som Organistören är förbjudna att delta i lotteriet.

9. Det är endast tillåtet för en och samma person att delta en gång. Om en person deltar flertalet gånger kommer hen att diskvalificeras från lotteriet. Deltagandet är personligt och kan inte överföras till en annan person.

LOTTERIETS VARAKTIGHET
10. Om inte något annat meddelas av arrangören, gäller utlottningen från d. 17 januari fram till d. 24 januari kl. 16:00.

HUR VINNAREN UTSES OCH KONTAKTAS
11. Vinnaren väljs slumpvis bland de registrerade deltagarna som har inkommit till och med sista dagen för deltagande.

12. Vinnaren kontaktas direkt via Instagram inom loppet av en dag efter att lotteriet har avslutas. Om vinnaren inte kan bli kontaktad, eller om vinsten inte har bekräftats av vinnaren inom 48 timmar efter att vinnaren har kontaktats av Organisatören, så har Organisatören rätt att återkalla vinnarens vinst och istället välja en ny vinnare.

LEVERANS AV VINSTEN
13. Priset kommer att levereras till vinnaren inom rimlig tid, och maximum 10 dagar.

ÖVRIGT
14. Organisatören avsäger sig allt ansvar om uppgifter lämnade av lotteriets deltagare skulle visa sig vara ofullständiga, oläsliga, korrumperade, missplacerade eller försvunna, skadade, försenade eller inte mottagna av Organisatören under lotteriets tidsfrist. Organisatören avsäger sig allt ansvar i situationer där individer på grund av tekniska problem inte har haft tillgång till lotteriet eller inte har fått information om lotteriet.
15. I den händelse av en katastrof, pandemi, krig, civila eller militära oroligheter, naturkatastrofer eller förväntad eller faktiskt överträdelse av regler och lagar, eller övriga event eller situationer som är utom Organisatörens kontroll avsäger Organisatören sig allt ansvar. Organisatören kommer då meddela deltagare om eventuella förändringar av lotteriet snarast.
16. Organisatören reserverar sig rätten att utreda och implementera nödvändiga åtgärder för att skydda sig själv mot bedrägeri och ogiltigt deltagande i lotteriet. Organisatören reserverar sig dessutom rätten att neka deltagande i lotteriet om, vid en utvärdering genomförd av organisatören, en deltagare inte följer villkoren för att delta eller på andra sätt anses ogiltiga eller utför bedrägeri.
17. Organisatören avsäger sig allt ansvar i situationer där vinsten är skadad under leverans eller levererad för sent, eller av någon annan anledning inte når vinnaren.
18. Organisatörens beslut i relation till problem som härstammar från eller relaterar till lotteriet är slutgiltiga. Inga diskussioner kommer påbörjas i relation till sådana beslut.
19. Lotteriet och villkoren för deltagande ska tolkas och appliceras i enlighet med svensk lag. Eventuella konflikter som uppstår i relation till lotteriet eller villkoren för deltagande ska i slutändan avgöras i enlighet med svensk lag och domstol.
20. Vinnaren accepterar att hens namn kan komma att publiceras på Organisatörens hemsida i samband med deltagande i lotteriet. All personlig data som avser vinnaren eller andra deltagare i lotteriet kommer hanteras i linje med aktuella dataskyddslagar, vilket inkluderar men inte begränsas till General Data Protection Regulation ((EU) 2016/679. Personlig data som samlas in om deltagare och hanteras av Organisatören i samband med lotteriet kommer hanteras i enlighet organisatörens integritetspolicy, som finns tillgänglig via https://www.golyft.se/

close
Close menu