Allmäna villkor och köpvillkor

Denna sida (inklusive de dokument som hänvisas till på webbplatsen) anger användarvillkoren enligt vilka du kan använda vår webbplats som finns på www.golyft.se (vår webbplats), oavsett om du är gäst eller registrerad användare. Vänligen läs dessa villkor noggrant innan du börjar använda webbplatsen. Genom att använda vår webbplats anger du att du accepterar dessa användarvillkor och att du samtycker till att följa dem. Om du inte samtycker till dessa användarvillkor ska du avstå från att använda vår webbplats.

1. INFORMATION OM OSS

[www.lyft.co.uk är en webbplats som drivs av Nicoventures Retail (UK) Limited (We). Vi är ett aktiebolag registrerat i England och Wales under företagsnummer 10235033 och har vårt huvudkontor på Units 3-8, Bury South Business Park, Riverview Close, Dumers Lane, Manchester, M26 2AD. Vårt VAT-nummer är 239136950.]

 

2. ATT ANVÄNDA VÅR WEBBPLATS

2.1 När du använder vår webbplats måste du följa bestämmelserna i dessa användarvillkor.

2.2 Du måste vara 18 år eller äldre för att använda vår webbplats och våra tjänster.

2.3 Att tillträda vår webbplats är tillåtet tills vidare och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka (tillfälligt eller permanent) eller ändra tjänsten på vår webbplats utan föregående meddelande (se nedan). Vi är inte ansvariga för det fall vår webbplats av någon anledning inte kan tillhandahållas vid något tillfälle eller under någon period.

2.4 Från tid till annan, kan vi begränsa åtkomsten till vissa delar av vår webbplats eller hela vår webbplats, både till användare som har registrerat sig hos oss och till gästanvändare.

2.5 Du ansvarar för att vidta alla åtgärder som krävs för att du ska ha tillgång till vår webbplats. Du är också ansvarig för att alla personer som går in på vår webbplats via din internetanslutning känner till dessa villkor och att de följer dem.

 

3. REGISTRERING OCH DELNING AV INFORMATION

3.1 Du kan registrera eller i övrigt tillhandahålla oss dina uppgifter för att kunna genomföra ett köp på vår webbplats, få ytterligare information och ta del av tjänster för registrerade användare och/eller få tillgång till vissa delar av vår webbplats som är begränsad till registrerade användare. När du registrerar dig eller på annat sätt delar din information med oss får du inte uppge några falska uppgifter eller uppge någon annan persons uppgifter.

3.2 Genom att registrera dig på vår webbplats, godkänner du följande;

3.2.1 ditt konto och lösenord är dina personliga uppgifter och får inte användas av någon annan för att få tillträde till vår webbplats;

3.2.2 du kommer att vara ansvarig för att upprätthålla konfidentialiteten och säkerheten avseende ditt användarnamn, lösenord och övrig information som du väljer att dela med oss, eller tillhandahålls, som en del av våra säkerhetsprocesser. Du ska inte dela eller avslöja sådan information med någon tredje part eller göra någonting som skulle kunna medföra att någon annan får tillgång till ditt konto och/eller tjänster för registrerade användare;

3.2.3 du ska kontakta oss omgående om du får vetskap om obehörigt användande av ditt konto eller lösenord;

3.2.4 du ska meddela oss omedelbart vid ändring av dina uppgifter genom att kontakta vår kundservice på: info@golyft.se; och

3.2.5 Vi kan komma att använda din kontoinformation för att bistå dig med ytterligare information och/eller tjänster för registrerade användare i enlighet med vår integritetspolicy.

 

4. AVSLUT OCH/ELLER UPPSÄGNING AV REGISTRERING

4.1 Om du önskar avsluta ditt registrerade konto, kan du när som helst avsluta det genom att skicka ett e-mail till: info@golyft.se.

4.2 Vi reserverar oss rättigheten att avsluta ditt registrerade konto när som helst om du inte följer bestämmelserna i dessa användarvillkor, eller av något annat skäl, efter eget gottfinnande.

 

5. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

5.1 Vi äger eller är licenstagare till samtliga immateriella rättigheter (inklusive, utan begränsningar, all upphovsrätt och relaterade rättigheter, varumärken, servicemärken, handels- och företagshemligheter, know-how, firma- och domännamn, rättigheter för goodwill eller rättigheter vid varumärkesintrång (eng. sue for passing off), rättigheter i konfidentiell information och alla övriga immateriella rättigheter, i varje fall oavsett om de är registrerade eller oregistrerade och inkluderar alla ansökningar om och förnyelser eller utökningar av sådana rättigheter, och alla liknande och likvärdiga rättigheter eller former av skydd i någon del av världen) på vår webbplats och allt material som publiceras på webbplatsen. Dessa rättigheter är skyddade av lagar och fördrag runt om i världen. Alla sådana rättigheter förbehålls.

 

BAKGRUND

När du beställer någon av våra produkter eller koder för produktprover via www.golyft.se (”Webbplatsen”) ingår du ett avtal med British American Tobacco Sweden AB, org.nr 556098-6779, Box 30244, 104 25 Stockholm, Sverige (”BAT”, ”vi” eller ”oss”).

Dessa villkor (”Villkoren”), inklusive all information och alla dokument som dessa Villkor hänvisar till, reglerar det avtalsförhållande som uppstår mellan dig och BAT när du genomför köp och/eller beställningar av produkter och/eller koder till produktprover via Webbplatsen. Försäkra dig om att du har läst Villkoren noggrant innan du genomför ett köp eller en beställning via Webbplatsen.

När du genomför ett köp eller en beställning via Webbplatsen kommer vi att få tillgång till de personuppgifter som du väljer att lämna eller som i övrigt krävs för att ditt köp eller din beställning ska kunna genomföras. Hur vi behandlar personuppgifter anges i mer detalj i vår vid var tid gällande integritetspolicy. Vänligen se vår cookiepolicy för information om vilka typer av cookies vi använder på webbplatsen, syftet med varför vi använder varje cookie, hur du kan inaktivera användningen av cookies och konsekvenserna av att göra det.

 

1. INLEDNING

1.1. Godkännande av dessa Villkor: När du genomför en beställning via vår Webbplats accepterar du dessa Villkor. Vi rekommenderar att du skriver ut eller på annat sätt sparar en kopia av Villkoren för framtida bruk, men tänk på att alltid kontrollera att du har tillgång till den senaste versionen av Villkoren. Överst i dessa Villkor anges vilket datum Villkoren senast uppdaterades.

1.2. Behörighet: För att kunna köpa produkter eller beställa koder för produktprover via Webbplatsen måste du vara 18 år eller äldre och ha en registrerad postadress i Sverige.

1.3. Vi kan komma att ändra dessa Villkor från tid till annan: Eftersom dessa Villkor kan komma att ändras löpande bör du läsa igenom Villkoren i samband med varje beställning du gör för att säkerställa att du är medveten om de Villkor som gäller vid tidpunkten för din beställning.

1.4. Villkor för användning av Webbplatsen: Ditt besök och din användning av Webbplatsen regleras av våra separata villkor för användning av Webbplatsen, tillgängliga här. Vänligen läs dessa eftersom de innehåller viktiga villkor som gäller när du besöker denna Webbplats.

2. VÅRA PRODUKTER

2.1. Produkternas huvudsakliga egenskaper: Detaljerad information om våra produkter anges i anslutning till produkterna såsom de presenteras på Webbplatsen. Observera att bilder på produkter och förpackningar på Webbplatsen endast är avsedda för illustrativa ändamål. Små variationer kan därför förekomma mellan den levererade produkten och/eller förpackningen, och bilden av produkten och/eller förpackningen som finns på Webbplatsen.

2.2. Vi säljer nikotinprodukter: Våra produkter och våra produktprover innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.

 

3. KÖP OCH BESTÄLLNINGAR

3.1. Behörighet: Vi accepterar endast köp och beställningar från personer som är 18 år eller äldre. I början av köp-/beställningsprocessen kommer du att bli ombedd att verifiera din ålder genom en onlinetjänst. När denna verifikation har slutförts kommer du att kunna fylla i beställningsformuläret och/eller slutföra ditt köp.

3.2. Beställningsprocess: Du kan genomföra ett köp av våra produkter eller en beställning av en kod för produktprov online via vår beställningsprocess på Webbplatsen. Webbplatsen innehåller instruktioner om hur du slutför ditt köp eller din beställning samt hur du kontrollerar och ändrar eventuella fel innan du slutför ditt köp eller din beställning.

 

4. PRIS OCH BETALNING

4.1. Produkternas pris: Pris på produkterna framgår av informationen på Webbplatsen. Alla priser på Webbplatsen presenteras i svenska kronor (SEK) och inkluderar, om inte annat anges, samtliga skatter och avgifter.

4.2. Accepterade betalningssätt: Du kan välja att betala ditt köp genom kortbetalning (VISA eller MasterCard) eller via Paypal.

4.3. Särskild information om PayPal: Vid betalningar via PayPal kan du välja att antingen finansiera din betalning genom ditt PayPal-saldo eller genom det betal- eller kreditkort som du har kopplat till ditt PayPal-konto. För mer information, se www.paypal.se.

 

5. LEVERANSVILLKOR

5.1. Leveransdatum: Information om förväntat leveransdatum presenteras på Webbplatsen i samband med att du genomför din beställning. Du kommer alltid att få tillgång till information om förväntat leveransdatum eller förväntat antal dagar för leverans innan du slutför din beställning.

5.2. Kostnader för leverans: Om inte annat anges på Webbplatsen i samband med din beställning kommer dina beställda produkter att levereras kostnadsfritt.

5.3. Hur dina produkter levereras: Beställda produkter levereras antingen till den adress som du har angett i samband med din beställning eller till ditt närmaste postombud, beroende på omfattningen av din beställning.

5.4. Begräsningar för leverans: Vi levererar endast produkter till registrerade postadresser eller postombud inom Sverige.

5.5. Leverans av koder för produktprover: Du får din beställningskod i ett textmeddelande till telefonnumret som du har angivit i beställningsformuläret. Denna kod är en kupong för ett produktprov. Koden är giltig en gång per telefonnummer och kan lösas in hos 7/Eleven eller Pressbyrån under den tillämpliga kampanjperioden.

 

6. REKLAMATION OCH ÅNGERRÄTT

6.1. Reklamationer: I händelse av att produkten som levereras till dig är skadad eller felaktig har du som konsument rätt att reklamera din köpta produkt inom tre år efter det att du har tagit emot produkten. Om du upptäcker att din köpta produkt är skadad eller felaktig ber vi dig att kontakta oss så snart som möjligt med hjälp av kontaktuppgifterna som det hänvisas till i punkt 9 (Kontakt) i dessa Villkor. Vi kommer att förse dig med en adress för att returnera produkten i originalförpackning till oss utan kostnad. Vi strävar efter att så långt som möjligt lösa eventuella reklamationer inom fjorton (14) dagar från det att vi har tagit emot den defekta produkten från dig.

6.2. Ångerrätt: Eftersom våra produkter har en begränsad hållbarhetstid omfattas inte köp av våra produkter av den ångerrätt om fjorton (14) dagar som enligt svensk rätt som utgångspunkt gäller för konsumenters köp av produkter via internet.

 

7. ANSVAR

7.1. Omfattningen av vårt ansvar: Om vi är förhindrade att leverera våra produkter eller i övrigt inte kan fullgöra våra skyldigheter enligt dessa Villkor på grund av ett hinder som ligger utanför vår rimliga kontroll och som vi inte skäligen kunnat förutse eller undvika, ska vi vara berättigade att skjuta upp fullgörandet under så lång tid som erfordras för att undanröja verkningarna av ett sådant hinder. Skulle fullgörandet skjutas upp med stöd av denna bestämmelse under en tid överstigande trettio (30) dagar, äger både du och vi rätt att häva köpet eller beställningen. I händelse av ett sådant hinder som beskrivs i denna punkt 7.1 ansvarar vi inte för skada eller förlust som kan uppstå till följd av att vi med anledning av hindret inte kan fullgöra våra skyldigheter enligt dessa Villkor.

7.2. Vi är inte ansvariga för affärsförluster: Vi levererar endast produkter för privat bruk till konsumenter. Om du använder produkterna för kommersiella ändamål såsom tex återförsäljning kommer vi inte att ha något ansvar gentemot dig för förlust av vinst, förlust av verksamhet, avbrott i verksamheten eller förlust av affärsmöjlighet (indirekta förluster/skador).

 

8. ÖVRIGT

8.1. Överlåtelse av Villkoren: Vi kan överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till en annan organisation eller bolag. Vi kommer alltid att meddela dig skriftligen per e-post via den e-postadress som du uppgivit i samband med din beställning om detta sker och vi kommer att se till att överlåtelsen inte kommer att påverka dina rättigheter enligt Villkoren.

8.2. Du behöver vårt medgivande för att överlåta dina rättigheter till någon annan: Du kan endast överlåta dina rättigheter eller dina skyldigheter enligt dessa Villkor till en annan person om vi har samtycket till detta skriftligen.

8.3. Om någon del av Villkoren anses ogiltig ska övriga delar av Villkoren fortsätta gälla: Om domstol eller behörig myndighet beslutar att någon del av dessa Villkor ska anses ogiltig ska detta inte innebära att Villkoren i sin helhet ska anses ogiltiga. Istället ska återstående delar av dessa Villkor att fortsätta gälla mellan BAT och kunden.

8.4. Tillämplig lag och tvistelösning: Dessa Villkor regleras av svensk lag och tvister till följd av dessa Villkor ska i första hand försöka lösas genom överenskommelse mellan oss. Om sådan överenskommelse inte kan träffas ska tvisten avgöras i svensk allmän domstol. Du som konsument har även en möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden för att få en tvist prövad (se www.arn.se eller besök Kungsholmstorg 5, Stockholm). Vi medverkar i tvistlösningsförfarandet. Du kan även välja att vända dig till EU-kommissionen (se http://ec.europa.eu/odr).

 

9. VILLKOR FÖR LOTTERI (LYFT/LAB)

BAKGRUND

9.1. Följande regler och villkor (“Villkoren”) är tillämpliga i lotteriet för att vinna konstverket ”Pina Coolada”

9.2. Lotteriet arrangeras av British American Tobacco Sweden AB, org.nr 556098-6779, Box 30244, 104 25 Stockholm (”Arrangören”).
Det finns varken avgift eller krav på köp för att delta i lotteriet.

9.3. I händelse av motstridigheter mellan Villkoren och annan information om lotteriet ska Villkoren äga företräde.

9.4. Deltagande i lotteriet görs genom registrering av att motta nyhetsbrev från LYFT via www.lyftlab.se samt genom att klicka i anmälningsknappen för lotterietvarvid deltagaren ska anses ha accepterat Villkoren.

VINSTEN

9.5. Vinsten består av konstverket ”Pina Coolada” skapad av Josefin Eklund. Vinsten är den som anges i dessa Villkor. Deltagaren kan inte begära kontanter eller någon alternativ vinst. Vinsten är personlig och får ej överlåtas.

9.6. Vinsten är beroende av tillgänglighet och Arrangören förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande därom, byta ut vinsten mot en annan vinst till ett motsvarande värde. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

BEHÖRIGHET ATT DELTA I LOTTERIET

9.7. För att delta i lotteriet måste deltagaren vara minst 18 år gammal. Deltagaren ska verifiera sin ålder på det sätt Arrangören begär, exempelvis genom verifiering via BankID. För att vara behörig att delta i lotteriet måste deltagaren (i) uttryckligen ange att han eller hon vill delta i lotteriet genom anmälningsknappen och fylla i det formulär som anges i punkten 4 ovan; (ii) ha godkänt Villkoren för lotteriet; (iii) lämna sina kontaktuppgifter såsom e-postadress; (iv) godkänna mottagande av marknadsföring från LYFT och prenumerera på nyhetsbrev från LYFT; (v) och bekräfta att han eller hon tagit del av och accepterar vår integritetspolicy (se punkt 20 nedan för ytterligare information).

9.7.1 Den som sedan tidigare prenumererar på LYFT:s nyhetsbrev kommer att ha möjlighet att delta i lotteriet. När lotteriet lanseras kommer de som sedan tidigare prenumererar på LYFT:s nyhetsbrev att få ett nyhetsbrev med en anmälningsknapp till lotteriet. Det är valfritt för våra prenumeranter att delta i lotteriet.

9.8. Anställda hos Arrangören eller sådan persons nära anhörig samt den som på annat sätt har anknytning till Arrangören eller bolag i samma koncern som Arrangören är inte behörig att delta.

9.9. Det är endast tillåtet att delta i lotteriet vid ett tillfälle per person. Om en person deltar vid mer än ett tillfälle kommer denne att diskvalificeras helt och hållet från lotteriet. Deltagande är personligt och kan inte överlåtas.

LOTTERIETS VARAKTIGHET

9.10. Lotteriet pågår till och med den 9e juli 2020 (”Slutdagen”), om inget annat meddelas av Arrangören.

HUR VINNAREN UTSES OCH MEDDELAS

9.11. Vinnaren utses slumpmässigt baserat på alla registreringar för deltagande i lotteriet som inkommit till och med Slutdagen.

9.12. Vinnare av lotteriet kommer att kontaktas via e-post inom två dagar efter Slutdagen. Om en vinnare inte kan kontaktas eller om vinsten inte bekräftas av vinnaren inom 48 timmar efter att meddelandet har skickats från Arrangören, förbehåller sig Arrangören rätten att återkalla vinsten från vinnaren och att istället utnämna en annan vinnare.

LEVERANS AV VINSTEN

9.13. Vinsten kommer att levereras till vinnaren via budtransport enligt överenskommelse mellan Arrangören och Vinnaren.

ÖVRIGT

9.14. Arrangören ansvarar inte för anmälan om deltagande i lotteriet som är ofullständig, oläslig, korrupt, försvunnen, skadad, försenad eller som inte inkommit till Arrangören under tiden som lotteriet pågår. Arrangören ansvarar inte för att personer på grund av tekniska problem inte har åtkomst till lotteriet eller inte mottagit information som kommunicerats avseende lotteriet.

9.15. Arrangören förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande därom, avbryta eller ändra lotteriet och Villkoren i händelse av katastrof, pandemi, krig, civila eller militära störningar, naturkatastrof eller något faktiskt eller förväntat brott mot tillämplig lagstiftning eller reglering eller någon annan händelse som ligger utanför Arrangörens kontroll. Samtliga ändringar av lotteriet kommer att meddelas deltagarna så snart som möjligt av Arrangören.

9.16. Arrangören förbehåller sig rätten att undersöka och vidta samtliga nödvändiga åtgärder för att skydda sig mot bedrägliga eller ogiltiga deltaganden i lotteriet. Arrangören förbehåller sig vidare rätten att neka sådana deltaganden som Arrangören bedömer inte uppfyller Villkoren eller som är bedrägliga eller ogiltiga.

9.17. Arrangören ansvarar inte för om vinsten, skadas, försenas eller av annan anledning inte når fram till vinnaren.

9.18. Arrangörens beslut i samtliga frågor som härrör från eller anknyter till lotteriet kommer att vara slutliga och inga diskussioner kommer att inledas avseende sådana beslut.

9.19. Lotteriet och Villkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt och eventuella tvister som uppstår ska slutligt avgöras av svensk allmän domstol.

9.20. Vinnaren godkänner att dennes namn kan komma att publiceras på Arrangörens hemsida i samband med deltagandet i lotteriet. Samtliga personuppgifter avseende vinnare eller andra deltagare kommer att behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive men inte begränsat till EU:s dataskyddsförordning (2016/679, the General Data Protection Regulation). Deltagarens personuppgifter som Arrangören tar del av i samband med lotteriet kommer att behandlas i enlighet med arrangörens integritetspolicy som finns tillgänglig på https://www.golyft.se/.

10. VILLKOR FÖR FLASH SALE (LYFT/LAB)

10.1. Rabatten gäller endast mellan 25/8 kl 12:00 t o m 26/8 kl 12:00 på Lyftlab.se och Golyft.se.

10.2. Ej på LYFT produkter eller i kombination med andra rabatter eller erbjudanden.

Nyhetsbrev

Se till att hålla dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och ta del av många spännande erbjudanden.

close
Close menu