GRATIS HEMLEVERANS

GRATIS HEMLEVERANS

Laddar...

INTEGRITETSPOLICY

BRITISH AMERICAN TOBACCO SWEDEN AB

Denna integritetspolicy förklarar hur British American Tobacco Sweden AB ("vi", "oss" eller "BAT") behandlar dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig beroende på din relation till BAT.

Vi åtar oss alltid att skydda och respektera din integritet och behandla dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter, dvs. den Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och den svenska dataskyddslagen.

Vid problem eller frågor kring BAT:s behandling av dina personuppgifter, vänligen använd den kontaktinformation som anges nedan för att kontakta oss.

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Företaget som är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter är:

British American Tobacco Sweden AB

Box 30244

104 25 Stockholm

Sweden

Email:gdpr_emails@bat.com

Phone:+46 8 546 730 00

2. BESKRIVNING AV BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

I följande tabeller hittar du information om hur BAT behandlar dina personuppgifter beroende på din relation till BAT, och i vilket syfte vi behandlar dina personuppgifter.

I tabellerna hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter, inklusive information om våra ändamål med behandlingen, kategorier av personuppgifter som vi behandlar, hur vi samlar in dina personuppgifter, de rättsliga grunder vi baserar oss på vid behandlingen av dina personuppgifter, information om parter som vi eventuellt kommer att dela dina personuppgifter med och information om hur länge vi lagrar dina personuppgifter.

Du kan välja mellan information om hur vi behandlar dina personuppgifter när:

 • du besöker vår webbplats
 • du deltar i våra kundundersökningar
 • tar emot och deltar i BAT marknadsföring
 • registrerar ett konto på våra webbsidor
 • köper våra produkter
 • kommunicerar med oss och vår kundtjänst
 • du är kund, leverantör eller annan representant för tredjepart

Vänligen välj den tabell som är relevant för dig.

När du besöker vår webbplats

BAT behandlar dina personuppgifter när du besöker våra webbsidor genom att placera cookies som samlar in personuppgifter om dig, och genom att samla information om din ålder för att säkerställa att du är tillräckligt gammal för att besöka vår webbplats. BAT kan använda personuppgifter som samlats via cookies för statistik, analys, optimering och funktionalitet samt för marknadsförings- och inriktningsändamål.

BAT använder endast icke-nödvändiga cookies om du har gett ditt samtycke till det. Du kan alltid återkalla eller ändra ditt samtycke genom att ta bort eller blockera cookies i din webbläsare eller i cookieöversikten, eller genom att kontakta oss.

Läs mer om BAT:s användning av cookies, inklusive hur du tar bort och blockerar cookies i vår cookieöversikt och policy Läs mer i avsnitt 6 om hur du återkallar ditt samtycke genom att kontakta oss.

Kategorier av personlig information och källor

Vi kan behandla följande kategorier av personlig information om dig:

Vanliga personuppgifter:

Information om ditt beteende på vår webbplats och teknisk information om ditt besök, inklusive detaljer om dina besök på vår webbplats och din navigering på webbplatsen, trafikdata, information om enheten du använder, din MAC-adress, din IP-adress och information från din IP-adress såsom plats, webbläsartyp etc.

Vidare behandlar vi ditt samtycke.

Om du ger oss ditt samtycke när du registrerar dig för att prenumerera på våra nyhetsbrev kommer vi även att samla information som är relaterad till din läsning av våra marknadsföringsmeddelanden.

Vi samlar även in en bekräftelse om att du är över 18 år för att säkerställa att du är tillräckligt gammal för att besöka vår webbplats.

Källor:

Vi samlar in dina personuppgifter direkt från dig genom din användning av vår webbplats.

BAT kan också behandla dina personuppgifter för kommunikations- och kundserviceändamål om du väljer att kommunicera med oss via vår webbplats, t.ex. genom att använda chattfunktioner eller kontaktformulär som finns tillgängliga på våra webbplatser.

Vänligen se “När du kommunicerar med oss och vår kundtjänst” för information om hur vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål.

Rättsliga grunder för personuppgiftsbehandlingen

Vi behandlar din personliga information på följande rättsliga grunder:

 • Artikel 6.1.a (samtycke till behandling av personuppgifter genom användning av icke-nödvändiga cookies)
 • Artikel 6.1.c (nödvändig för att efterfölja våra juridiska skyldigheter, inklusive lagstiftning som vi underställs i syfte att säkerställa att du är tillräckligt gammal för att besöka vår webbplats)
 • Artikel 6.1.f (nödvändig för att uppnå vårt legitima intresse inom ramen för affärsverksamhet och affärs- och produktutveckling, inklusive sammanställningen av statistik och analys avseende användningen av vår webbplats och för att optimera användarupplevelsen på vår webbplats)
Mottagare

Vi kan dela din personliga information för det beskrivna syftet med:

 • Affärspartners och tredje parter, inklusive leverantörer och säljare som vi arbetar med för att bedriva verksamhet (t.ex. leverantörer, tjänsteleverantörer, teknisk och IT samt digital support)
 • Koncernföretag
 • (Potentiella) köpare vid eventuell försäljning
 • Tredje parter enligt vad som anges i vår cookieöversikt och policy:

BAT kan använda cookies från tredje part, t.ex. för att komma ihåg dina inställningar, för trafikmätningar, statistik, för att visa riktade annonser och spåra din användning av vår webbplats.

För dessa typer av behandling kommer BAT i vissa fall att vara gemensamt registeransvarig med leverantören av tredjepartscookie (s).

Du kan läsa mer om användning av tredje parter och även hitta länkar till berörda tredje parters egna integritetspolicyer i cookieöversikten och policyn på vår webbplats .

Lagring av personuppgifter

Lagringsperioderna beror på typen av cookie som placeras på våra webbplatser.

Du kan läsa mer om våra cookies och lagringsperioder i vår cookie policy.

Information avseende din ålder raderas när du inte längre använder webbplatsen och begärs på nytt nästa gång du besöker webbplatsen.

När du deltar i våra kundundersökningar

BAT behandlar dina personuppgifter när du registrerar dig och deltar i kundundersökningar, dvs. när du hjälper oss att utvärdera och optimera våra produkter genom undersökningar och möten. Sådana aktiviteter kan ske både online via vår webbplats såväl som offline i våra popup-butiker och på evenemang och sammanträden.

Kategorier av personlig information och källor

Vi kan behandla följande kategorier av personlig information om dig:

Vanliga personuppgifter:

Kontaktuppgifter som t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer och adress.

Information om din upplevelse av våra produkter samt dina behov, dvs. information som du lämnar till oss genom ditt deltagande i våra kundundersökningar.

Information om din ålder för att försäkra oss om att du är över 18 år gammal.

Bilder och videoinspelningar från kundundersökningarna. De användas för både interna ändamål, men även för att marknadsföra våra produkter externt, men endast om du har gett oss ditt samtycke att göra det.

Även, när du deltar i online-undersökningar måste du skapa ett konto på vår webbplats. Vänligen se avsnittet ’’ När du skapar ett konto på vår webbsida’’ för mer information.

Källor:

Vi samlar in dina personuppgifter direkt från dig.

Rättsliga grunder

Vi behandlar din personliga information på följande rättsliga grunder:

 • Artikel 6.1.a (samtycke)
 • • Artikel 6.1.c (nödvändig behandling för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser i syfte att försäkra oss om att du är tillräckligt gammal för att få använda våra produkter)
 • • Artikel 6.1.f (nödvändig behandling för att uppnå våra berättigade intressen inom ramen för affärsverksamhet samt utvecklingen och marknadsföringen av våra produkter)
Mottagare

Vi kan dela din personliga information för det beskrivna syftet med:

 • Affärspartners och tredje parter, inklusive leverantörer och säljare som vi arbetar med för att bedriva verksamhet (t.ex. leverantörer, tjänsteleverantörer, teknisk och IT samt digital support)
 • Koncernföretag
 • Allmänheten genom vår webbsida om du har gett oss ditt samtycke att dela din bild/videoklipp på vår webbsida
 • Sociala medier om du har gett oss ditt samtycke att visa din bild/videoklipp på sociala medier
 • • (Potentiella) köpare, säljare och rådgivare vid eventuell försäljning eller köp
Lagring av personuppgifter

Vi bevarar personuppgifter som behandlas för detta ändamål så länge du prenumererar på våra nyhetsbrev.

Om du har deltagit i våra kundundersökningar kommer vi spara dina personuppgifter i en månad efter undersökningen, om du inte har gett oss ditt samtycke till ytterligare deltagande i våra kundundersökningar

Om du har registrerat dig på vår webbplats för att delta i kundundersökningar, vänligen se lagringstiden nedan i avsnitt ’’När du skapat ett konto på vår webbplats’’.

När du tar emot och deltar i BAT marknadsföring

BAT behandlar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte när du anmäler dig till nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial från BAT, om du följer och/eller interagerar med våra konton på sociala medier eller om du deltar i någon kampanjaktivitet för BAT, t.ex. evenemang, fester, tävlingar, lotterier etc.

Exempel på sådan kommunikation kan vara som en del av marknadsföringen av våra produkter, försäljning och distribution av BAT:s produkter, kontakt med offentliga myndigheter, kontakt med journalister, samarbete med tredjepartsleverantörer och agenturer för att stödja vår verksamhet, organisationer, återförsäljare, externa konsulter, BAT-ambassadörer, städföretag, livsmedelsleverantörer, på-plats-vakter etc.

Kategorier av personlig information och källor

Vi kan behandla följande kategorier av personlig information om dig:

Vanliga personuppgifter:

Namn, e-postadress, information om din ålder, information om ditt konto i sociala medier, information om hur du interagerar med oss i sociala medier.

Information som du väljer att uppge när du interagerar med oss på marknadsföringsplattformar eller i marknadsföringssammanhang, t.ex. utlottningar och tävlingar.

Om du deltar i BAT evenemang kan vi också ta bilder och filma under evenemanget, dock endast när vi har ditt samtycke att göra så.

Information som hänför sig till att du mottar nyhetsbrev från oss, vilket inkluderar information om du har öppnat nyhetsbrevet, vilka delar av nyhetsbrevet du har klickat på etc., men endast om du har gett oss ditt samtycke till det. Vi samlar även in en bekräftelse om att du är över 18 år för att säkerställa att du är tillräckligt gammal för att ta del av vår marknadsföring.

Källor:

Vi samlar in dina personuppgifter direkt från dig.

Rättsliga grunder för databehandlingen

Vi behandlar din personliga information på följande rättsliga grunder:

 • Artikel 6.1.a (samtycke)
 • Artikel 6.1.f (nödvändig behandling för att uppnå vårt berättigade intresse av att marknadsföra vår verksamhet och våra produkter),inklusive:

  - Utskick av nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial till dig och optimera effekten av sådan marknadsföring

  - Vara värd för och delta i evenemang och andra marknadsföringsaktiviteter

  - Marknadsföra våra produkter och vår verksamhet på sociala medier och andra plattformar samt interagera med våra kunder och konsumenter på diverse sociala medier och plattformar

Mottagare

Vi kan dela dina personuppgifter för det beskrivna syftet med:

 • Affärspartners och tredje parter, inklusive leverantörer och säljare som vi arbetar med för att bedriva verksamhet (t.ex. leverantörer, tjänsteleverantörer, teknisk och IT samt digital support)
 • Koncernföretag
 • Sociala medier; i vissa fall har vi ett gemensamt personuppgiftsansvar tillsammans med sociala medier-leverantören, såsom Facebook. Se Facebooks Integritetspolicy .
 • Allmänheten; om du ger oss ditt samtycke att använda material där du finns med till allmänheten, t.ex. material du delar via vår webbplats
 • (Potentiella) köpare, säljare och rådgivare vid eventuell försäljning eller köp
Lagring av personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter som behandlas för detta ändamål så länge du prenumererar på våra nyhetsbrev.

Glöm inte – du kan alltid avsluta din prenumeration genom att klicka på länken längst ner i nyhetsbrevet! Läs mer nedan om hur du kan återkalla ditt samtycke.

Marknadsföringsmaterial lagras i enlighet med vårt avtal och från fall till fall men raderas så fort som möjligt, t.ex. när en tävling eller ett lotteri har avslutats.

Bilder och videomaterial av dig lagras i högst 2 år.

Vissa personuppgifter sparas i de lagringsperioder som står angivna i ”När du kommunicerar med oss och vår kundtjänst” nedan.

När du skapar ett konto på vår webbplats

BAT behandlar dina personuppgifter när du registrerar ett konto på våra webbplatser i syfte att säkerställa att du är tillräckligt gammal för att köpa och ta emot information om de produkter vi erbjuder. När du skapar ett konto på vår webbplats kan du även registrera dig för att delta i konsumentundersökningar. Om du gör det kommer vi även att behandla dina personuppgifter för det syftet.

Kategorier av personlig information och källor

Vi kan behandla följande kategorier av personlig information om dig:

Vanliga personuppgifter:

Namn, adress, e-postadress, födelsedatum, kön, kontouppgifter, telefonnummer och betalningsuppgifter om du väljer att spara sådan information i ditt konto.

Information om din ålder för att säkerställa att våra produkter inte säljs till konsumenter under 18 år. När du registrerar ett konto ber vi dig att bekräfta din ålder genom att identifiera dig via nätbaserade identifieringstjänster som Bank ID i syfte att kunna säkerställa att vi inte marknadsför eller säljer produkter till personer under 18 år.

Information om du registrerat dig för att delta i konsumentundersökningar och/eller för att ta emot nyhetsbrev.

Källor:

Vi samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du registrerar ditt konto

Rättsliga grunder

Vi behandlar din personliga information på följande rättsliga grunder:

 • Article 6.1.b (nödvändig för uppfyllandet av ett avtal med våra kunder och konsumenter när du skapar ett konto för att köpa våra produkter)
 • Artikel 6.1.c (nödvändig för att efterfölja våra juridiska skyldigheter, inklusive lagstiftning som vi underställs i syfte att säkerställa att du är tillräckligt gammal för att köpa och ta emot information om våra produkter)
 • Artikel 6.1.f (nödvändig behandling för att uppnå våra berättigade intresse inom ramen för affärsverksamhet samt utvecklingen och marknadsföringen av våra produkter)
Mottagare

Vi kan dela din personliga information för det beskrivna syftet med:

 • Affärspartners och tredje parter, inklusive leverantörer och säljare som vi arbetar med för att bedriva verksamhet (t.ex. leverantörer, tjänsteleverantörer, teknisk och IT samt digital support)
 • Koncernföretag
 • (Potentiella) köpare, säljare och rådgivare vid eventuell försäljning eller köp
Lagring av personuppgifter

Vi bevarar personuppgifter som behandlas för detta ändamål enligt följande:

Du kan alltid radera ditt konto på vår webbplats men om du har köpt produkter av oss kommer vi att behålla dina personuppgifter i enlighet med vad som nämns i ”När du köper våra produkter”.

Om du har registrerat dig för att delta i kundundersökningar, kommer vi i detta syfte att lagra dina personuppgifter i tre år för att kunna kontakta dig i händelse av några aktiviteter.

För lagringsperioder som hänför sig till prenumeration på våra nyhetsbrev, se ’’ När du tar emot och deltar i BAT marknadsföring”.

När du köper våra produkter

BAT behandlar dina personuppgifter när du köper våra produkter i syfte att tillhandahålla de tjänster och produkter som vi erbjuder, inklusive för att verifiera din ålder och för att vi ska kunna hantera din order och skicka den till dig och för att följa upp beställningar. Vidare kan vi behandla dina personuppgifter efter köptillfället i samband med att vi skickar ut information, enkäter och frågeformulär om våra produkter samt för åter-marknadsföring.

Kategorier av personlig information och källor

Vi kan behandla följande kategorier av personlig information om dig:

Vanliga personuppgifter:

Namn, adress, e-postadress, födelsedatum, kön, kontouppgifter, information om din beställning, telefonnummer, betalningsuppgifter samt information som inkluderats i korrespondens före och efter du köpt våra produkter.

Information om din ålder för att säkerställa att våra produkter inte säljs till konsumenter under 18 år. När du besöker vår webbplats kommer vi att be dig bekräfta att du är 18 år och när du ska köpa våra produkter och registrera ett konto kommer vi att be dig att styrka din ålder genom att identifiera dig via nätbaserade identifieringstjänster som BankID för att säkerställa att vi inte marknadsför eller säljer produkter till personer under 18 år.

Information kring din upplevelse av våra produkter.

Källor:

Vi samlar in dina personuppgifter direkt från dig och/eller från den person som gjort beställningen på dina vägnar.

Rättsliga grunder för personuppgiftsbehandlingen

Vi behandlar din personliga information på följande rättsliga grunder:

 • Artikel 6.1.b (nödvändig för uppfyllandet av ett avtal med våra kunder och konsumenter
 • Artikel 6.1.c (nödvändig för att efterfölja våra juridiska skyldigheter, inklusive bokföringslagar och lagstiftning som vi underställs i syfte att säkerställa att du är tillräckligt gammal för att besöka vår webbplats och köpa våra produkter
 • Artikel 6.1.f (nödvändig för att uppnå vårt legitima intresse inom ramen för affärsverksamhet och utveckling, inklusive sälja och distribuera våra produkter samt skicka dem till mottagare och kundtjänst i detta avseende. Även nödvändig för vårt intresse av att förbättra våra produkter)
Mottagare

Vi kan dela din personliga information för det beskrivna syftet med:

 • Affärspartners och tredje parter, inklusive leverantörer och säljare som vi arbetar med för att bedriva verksamhet (t.ex. leverantörer, tjänsteleverantörer, teknisk och IT samt digital support)
 • Koncernföretag
 • (Potentiella) köpare, säljare och rådgivare vid eventuell försäljning eller köp
 • Transportföretag
 • Sociala medier
Datalagring

Vi bevarar personuppgifter som behandlas för detta ändamål enligt följande:

Vi kommer som huvudregel att behålla personuppgifter så länge det är nödvändigt och i enlighet med vad som krävs av tillämpliga bokföringslagar.

Personuppgifter från enkäter, frågeformulär etc. bevaras tills enkäten eller frågeformuläret inte längre används.

Information som inkluderats i korrespondens före och efter ditt köp bevaras enligt vad som nämns i ”När du kommunicerar med oss och vår kundtjänst”

Du kan alltid radera ditt konto på vår webbsida.

När du kommunicerar med oss och vår kundtjänst

BAT behandlar din personliga information i syfte att tillhandahålla en god kundservice och för att hantera alla frågor, anspråk etc. som kan uppstå kring våra produkter och tjänster. BAT kommunicerar med dig via e-post, telefon och webbsida genom kontaktformulär och chatt beroende på hur du du väljer att kontakta oss.

Kategorier av personlig information och källor

Vi kan behandla följande kategorier av personlig information om dig:

Vanliga personuppgifter:

Namn, e-postadress, telefonnummer, yrkesbefattning och annan information som du uppger i din förfrågan när du tar kontakt med oss, t.ex. de frågor du vill ställa till oss och information som hör till din förfrågan samt annan information som vi kan behöva för att behandla din förfrågan.

Information som refererar till eventuella anspråk eller klagomål som du kan ha kring våra produkter, t.ex. din erfarenhet av våra produkter.

När du ringer till vår kundtjänst kan vi spela in samtalet för interna utbildningsändamål om du ger oss ditt samtycke till det.

Källor:

Vi samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du kontaktar oss.

Rättsliga grunder för databehandlingen

Vi behandlar din personliga information på följande rättsliga grunder:

 • Artikel 6.1.a (samtycke) med hänvisning till inspelningar
 • Article 6.1.b (nödvändig för uppfyllandet av ett avtal)
 • Article 6.1.c (nödvändig för att efterfölja våra juridiska skyldigheter), inklusive
 • Bestämmelser som vi underställs i syfte att hantera eventuella anspråk eller klagomål som du kan ha kring våra produkter, inklusive lagstiftning som beskriver våra skyldigheter gentemot dig
 • Artikel 6.1.f (nödvändig för att uppnå vårt legitima intresse inom ramen för affärsverksamhet och utveckling inom vårt företag, inklusive kundtjänster, optimering av produkter och kundtjänst samt hantering av anspråk och klagomål)
Mottagare

Vi kan dela din personliga information med:

 • Affärspartners och tredje parter, inklusive leverantörer och säljare som vi arbetar med för att bedriva verksamhet (t.ex. leverantörer, tjänsteleverantörer, teknisk och IT samt digital support)
 • Koncernföretag
 • (Potentiella) köpare, säljare och rådgivare vid eventuell försäljning eller köp
Datalagring

Vi bevarar personuppgifter som behandlas för detta ändamål enligt följande:

Vi behåller dina personuppgifter så länge det anses vara nödvändigt för att vi ska kunna hitta en lösning på din förfrågan, dvs för att kunna besvara dina frågor och/eller hantera dina klagomål och anspråk. Som huvudregel behåller vi dina personuppgifter i upp till sex månader efter avslutad korrespondens eller ärendets avslut.

Om din förfrågan är eller möjligen kan utvecklas till en tvist behåller vi eventuellt dina personuppgifter under en längre tid. Lagringsperioden beror hädanefter på omständigheterna kring din förfrågan, inklusive innehållet i din förfrågan, skadeståndsanspråk etc., och vi behåller endast personuppgifter för att kunna dokumentera ärendet och hantera en potentiell (juridisk) tvist som härrör från eller är förknippad med din förfrågan och endast under den period som tvisten är aktuell etc. i enlighet med rådande preskriptionslagar.

Inspelningar av samtal som du gett ditt samtycke till raderas efter 30 dagar

När du är kund, leverantör, affärspartner eller annan tredje parts företrädare

BAT behandlar dina personuppgifter för affärsverksamhetsändamål när du företräder din arbetsgivare eller har en relation till ett företag och din arbetsgivare eller företaget är kund, leverantör eller annan tredje part för BAT eller om du är en affärspartner till BAT (t.ex. influencers), till exempel om du kommunicerar med BAT som en del av ditt arbete för BAT:s affärspartners, leverantörer etc. eller andra parter som BAT kommunicerar och samarbetar med.

Exempel på sådan kommunikation kan vara som en del av marknadsföringen av våra produkter, försäljning och distribution av BAT:s produkter, kontakt med offentliga myndigheter, kontakt med journalister, samarbete med tredjepartsleverantörer och agenturer för att stödja vår verksamhet, organisationer, återförsäljare, externa konsulter, BAT-ambassadörer, städföretag, livsmedelsleverantörer, på-plats-vakter etc.

Kategorier av personlig information och källor

Vi kan behandla följande kategorier av personlig information om dig:

Vanliga personuppgifter:

Namn, yrkesbefattning, arbetsplats, underskrift och kontaktinformation såsom e-post och telefonnummer samt annan information som du väljer att lämna till oss.

Information om uppgiften/tjänsten/ ärendet etc. som vår relation avser, inklusive all kommunikation i detta avseende.

Om du besöker eller arbetar i våra lokaler kommer vi också att behandla information om dig genom vår användning av CCTV-övervakning och inloggning med passerkort.

För detta ändamål kommer vi endast att behandla dina personuppgifter om du är anställd hos eller har en relation till BAT:s kunder, leverantörer eller andra tredje parter som BAT kommunicerar med som en del av vår affärsverksamhet.

Källor:

Vi samlar in dina personuppgifter antingen direkt från dig eller från företaget som du arbetar för eller har en relation till: kund, leverantör eller annan tredje part som vi arbetar med eller har en relation till.

Rättsliga grunder för databehandlingen

Vi behandlar din personliga information på följande rättsliga grunder:

 • Article 6.1.f (nödvändig för att uppnå BAT:s legitima intresse inom ramen för affärsverksamhet och utveckling), inklusive:

  - kommunikation och samarbete med kunder, leverantörer och andra tredje parter och affärspartners som vi arbetar med eller har en relation till,

  - framställning av produkter,

  - försäljning och distribution av produkter,

  - marknadsföring av våra produkter

  - säkerhetsåtgärder, såsom övervakningsarbete och passerkort

  - och även andra affärsrelaterade frågor.

Mottagare

Vi kan dela din personliga information med:

 • Affärspartners och tredje parter, inklusive leverantörer och säljare som vi arbetar med för att bedriva verksamhet (t.ex. leverantörer, tjänsteleverantörer, teknisk och IT samt digital support)
 • Sociala medier beroende på avtalets karaktär
 • Koncernföretag
 • Företaget som du arbetar med eller har en relation till; kund, leverantör eller annan tredjepart och affärspartners till BAT
 • (Potentiella) köpare, säljare och rådgivare vid eventuell försäljning eller köp
Datalagring

Vi bevarar personuppgifter som behandlas för detta ändamål enligt följande:

Som huvudregel bevarar vi dina personuppgifter i upp till fem år från slutet av det år då det senaste köpet eller leveransen genomfördes, eller från slutet av vår affärsrelation/samarbete eller affärsrelationen/samarbetet med företaget du företräder eller har en relation till.

Vi kan emellertid lagra personuppgifter under en längre tid om detta anses nödvändigt i ett specifikt fall, t.ex. för att fastställa rättsliga anspråk eller för att BAT ska kunna dokumentera förhållandet och/eller särskilda omständigheter vad gäller kund, leverantör eller annan tredje part.

En del förfrågningar följer de lagringsperioder som nämns i ”När du kommunicerar med oss och vår kundtjänst”– vänligen hänvisa till detta för mer information.

3. ÖVERFÖRING TILL LÄNDER UTANFÖR EU/EEA

I vissa fall kommer vi att överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES-området.

Sådan överföring sker enligt följande rättsliga grunder:

 • a) Landet/länderna anses ha en adekvat säkerhetsnivå för personuppgifter enligt Europeiska kommissionen, dvs. landet är ett "säkert/adekvat tredjeland".
 • b) Landet/länderna anses ej ha en adekvat säkerhetsnivå för personuppgifter enligt Europeiska kommissionen. Vi kommer att tillämpa lämpliga skyddsåtgärder vid överföringen:
  • Genom användningen av "modellavtal för överföring av personuppgifter till tredje land”, i enlighet med vad som publicerats av Europeiska kommissionen, eller annat avtal som godkänts av behöriga myndigheter. Du kan erhålla en kopia av avtalet/överenskommelsen genom att kontakta oss på gdpr_emails@bat.com.
  • Genom tillämpandet av bindande företagsdirektiv mellan olika BAT-företag. Du kan erhålla en kopia av dessa genom att kontakta oss på gdpr_emails@bat.com.
 • c) Vid avsaknad av beslut om att landet är säkert/adekvat och lämpliga skyddsåtgärder enligt vad som nämns ovan kan överföringen ske i vissa begränsade fall om i) du har gett ditt samtycke till överföringen, ii) överföringen är nödvändig för genomförandet av ett avtal mellan dig som berörd person och BAT som registeransvarig eller för genomförandet av förkontraktuella åtgärder som vidtas på din begäran, eller iii) överföringen är nödvändig för att ingå eller fullfölja ett avtal som har ingåtts i ditt intresse som berörd person mellan BAT som registeransvarig och annan tredje part.

4. AUTOMATISERADE BESLUT

Vi använder ej automatiserade beslut enligt GDPR artikel 22.

5. OBLIGATORISK INFORMATION

En del av den information som vi behandlar om dig kan vara obligatorisk för oss att samla in med avsikt att kunna tillhandahålla tjänster som du begärt av oss, t.ex. när du köper eller tar emot våra produkter har vi skyldigheten att samla in viss information om dig för att sälja produkterna såväl som det är din skyldighet att uppge viss information i samband med kundtjänst. Följden av att inte uppge obligatorisk information är att vi inte kan tillhandahålla tjänsten du begärt av oss.

6. DINA RÄTTIGHETER

Du har följande rättigheter:

 • Du har rätten att:
  • - begära åtkomst till dina personuppgifter (GDPR artikel 15)
  • - begära rättelse av dina personuppgifter (GDPR article 16)
  • - begära radering av dina personuppgifter (GDPR article 17)
  • - begränsa behandlingen av dina personuppgifter (GDPR article 18)
  • - ta emot din personliga information i ett strukturerat, vanligen tillämpat och maskinläsbart format (dataportabilitet) (GDPR article 20)

Om behandlingen av din personliga information utgår från ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ditt återkallande påverkar inte lagligheten i behandlingen som utförts innan du återkallade ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på gdpr_emails@bat.com och +46 8 546 730 00. Om du vill återkalla ditt samtycke vad gäller cookies, se vår cookieöversikt och policy.

Dessutom har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter enligt följande.

 • Om behandlingen av dina personuppgifter baseras på artikel 6.1 (e) eller artikel 6.1 (f), se ovan angående rättsliga grunder, har du rätt att närsomhelst invända, på grundval av skäl som rör din specifika situation, mot behandlingen av dina personuppgifter.
 • Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådan marknadsföring.

Du kan vidta åtgärder för att utöva dina rättigheter genom att kontakta oss på gdpr_emails@bat.com och +46 8 546 730 00..

Det kan finnas villkor eller begränsningar för dessa rättigheter. Det är därför inte säkert att du till exempel har rätt till dataportabilitet i ett specifikt fall - detta beror på de specifika omständigheterna för behandlingen.

Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten:

Integritetsskyddsmyndigheten

Drottninggatan 29, plan 5, 111 51 Stockholm

E-post: imy@imy.se

Telefon: +46 (0)08-657 61 00

Senast uppdaterad: 11 Fenruary 2021

Nyhetsbrev

Se till att hålla dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och ta del av många spännande erbjudanden.

Kundtjänst är offline
close
Close menu