GRATIS HEMLEVERANS

GRATIS HEMLEVERANS

Laddar...
Nya LYFT med Flex Lock™
Nya LYFT med Flex Lock™ och 83% biobaserad plast.*Nya LYFT med Flex Lock™ och 83% biobaserad plast.*

LYFT strävar efter att uppfylla konsumenternas behov genom att erbjuda funktionella uppgraderingar samt hållbara och exklusiva förpackningar. LYFT-dosan är tillverkad av biobaserade material som certifierats av ISCC. Nedan kan du lära dig mer om vår nya dosa.

ISCC står för International Sustainability Carbon Certification och stödjer övergången till en cirkulär ekonomi och ökad bioekonomi. ISCC är ett globalt tillämpligt hållbarhetscertifieringssystem som omfattar alla hållbara råvaror, inklusive biomassa från jordbruk och skogsbruk, biogent avfall, cirkulära material och förnybara resurser.

Materialet i LYFT-dosan

LYFT strävar efter att uppfylla konsumenternas behov genom att erbjuda funktionella uppgraderingar samt hållbara och premiumförpacknings-funktioner. LYFT dosan är tillverkad av biobaserade material som certifierats av ISCC. Nedan kan du lära dig mer om denna nya dosa.

Material

LYFT strävar efter att uppfylla konsumenternas behov genom att erbjuda funktionella uppgraderingar samt hållbara och premium förpackningsfunktioner. LYFT erbjuder en minimalistisk premiumdesign med en praktisk funktion som Flex Lock™. Flex Lock™ är en innovation som ger extra utrymme i locket för att lägga portions påsarna genom ett flexibelt och expanderbart membran. Därtill är vår dosa också tillverkad av biobaserade material som certifierats av ISCC.

ISCC-certifiering ger oberoende försäkran att vi anskaffar biobaserade material på ett ansvarsfullt sätt vilket minskar vårt koldioxidavtryck då vi använder bioavfall som resurs för plasten i våra dosor.

*Vi stödjer användningen av biobaserade råvaror vid anpassning av nya plastförpackningar. Biobaserade råvaror och fossila bränslen har blandats med en ISCC-certifierad massbalansmetod. En mängd biobaserad råvara motsvarande 83% av denna förpackning tilldelades denna produkt. Mer information på www.golyft.se

En mängd av biobaserat råmaterial motsvarande 83 % av denna förpackning tilldelades denna produkt. De återstående 17% står för Flex Lock™, som garanterar en praktisk och innovativ avfallssektion, våra etiketter (som är återvinningsbara) och bläcket som färgar vår dosa. Dessutom är 83% en försiktig uppskattning som ger utrymme för variationer i vikten av våra plastförpackningar som kan förekomma i tillverkningsprocessen.

Nej. Det är mycket ovanligt att en anläggning för plasttillverkning enbart använder biobaserade resurser. Vi kombinerar råvaror (fossila oljor, biobaserade resurser, återvunnen plast) och tar sedan hänsyn till var och en av dem med hjälp av en ”massbalans”-metod. Det här innebär att även om alla råvaror är fysiskt blandade i produktionsprocessen så kan enskilda resurser teoretiskt tilldelas till specifika produkter. Vi köper in 100% biobaserade material och därmed bidrar vi till efterfrågan på fossilfria alternativ och den gradvisa gröna omställningen.

Nej. De biobaserade resurser vi använder kommer från bioavfall, eller som vi föredrar att kalla det, ”bio-cirkulära” förnybara resurser. Det här innebär att vi bara använder biomassa som är en biprodukt av avfall från andra industrier, dvs. från grödor som inte är avsedda som livsmedel eller som utgör avfalls-/restprodukter (bearbetningsanläggningar, livsmedelsindustri). Det betyder att vi inte konkurrerar med den mark som används för livsmedelsproduktion och vi förbättrar dessutom kretsloppet för övriga industrier genom att återanvända deras avfall.

Massbalans är ett väsentligt steg mot en cirkulär ekonomi. Det är ett certifierat och tekniskt protokoll som används av tillverkare för att spåra och redovisa återvinningsbara material och bioavfall under produktionsprocessen. Med andra ord är det en verifierbar bokföringsprocess som allmänt används av industriella tillverkare. Målet är att, på en aggregerad och årlig anläggningsbasis, spåra och säkerställa att den totala mängden [biobaserat] innehåll som har producerats och på pappret allokerats till en specifik produkt, motsvarar den totala mängden som förbrukades som råvara (minus eventuella omvandlingsförluster längs produktionsprocessen). Detta tillvägagångssätt gör det möjligt att gradvis ersätta fossila bränslen med förnybara och mer hållbara resurser.

Material

ISCC är en tredjepartsorganisation som hjälper till att övervaka och spåra materialet från det att det anskaffas tills det landar i konsumenternas händer – allt på ett transparent sätt. ISCC säkerställer och verifierar att materialet även kommer från hållbara och cirkulära metoder.

ISCC bidrar även till att tillföra viss hållbarhet i LYFTs nya produkter. Organisationen erkänner vårt miljöarbete med att minska koldioxidavtrycket, detta genom att LYFT väljer förnybara råvaror till våra förpackningar.

Två av tre delar av dosan – botten- och topplocket – är helt återvinningsbara. Flex Lock™ är inte fullt återvinningsbart. För att säkerställa återvinning av botten och topplocket på din LYFT dosa som är återvinningsbara, måste du separera botten, locket och Flex Lock™ från varandra på så sätt som framgår av videon nedan. Efter att du separerat dosan och sorterat delarna på korrekt sätt, kommer den allmänna sorterings- och återvinningsanläggningen tillsammans med andra plastmaterial att ta hand om detta. För att återvinningen ska kunna ske på rätt sätt är det därför mycket viktigt att dosorna slängs i rätt plastbehållare.

Flex Lock™ expanderar med varje använd portionspåse och därmed skapar extra utrymme. Med denna funktion hoppas vi kunna bidra till mindre nedskräpning och att kunden slipper att tömma dosan hela tiden. Även om Flex Lock™ inte är fullt återvinningsbart, bör du separera membranet innan du slänger det för att säkerställa att de två andra delarna av dosan, bottenlocket och det övre locket, kan återvinnas.

Hur hanterar jag en använd dosa? Vi är på en resa där vi hoppas kunna förbättra våra förpackningar genom att öka återvinningsbarheten och minska vårt miljöavtryck. För närvarande finns det två steg som du kan följa:

  1. Dela dosan i tre delar: det övre locket, Flex Lock™ och botten, och
  2. Släng alla delar i den plastbehållare som finns vid din närmaste återvinningsstation.

På så sätt sorteras de två plastmaterialen i rätt avfallsström och återvinns därför.

Och portionspåsen?

Töm dosan och kasta de använda portionspåsarna i enlighet med texten på dosans baksida. Först därefter slängs dosan genom att du delar den i tre delar: det övre locket, Flex Lock™ och botten. Släng slutligen alla delar i den plastbehållare som finns vid din närmaste återvinningsstation.

Kundtjänst är offline
close
Close menu