GRATIS HEMLEVERANS

GRATIS HEMLEVERANS

Laddar...

 

LOTTERI, VILLKOR OCH BESTÄMMELSER SAMT BAKGRUND

 

1. Nedanstående regler samt villkor och bestämmelser (”villkor”) gäller för lotteriet för att vinna biljetter till Co-creation Event eller LAB Session Event.

2. Lotterierna organiseras av British American Tobacco Sweden AB. Organisationsnummer 556098-6779, Box 30244, 104 25 Stockholm (”organisatör”)

3. Vid eventuell konflikt mellan dessa villkor och bestämmelser och annan information gäller villkoren.

4. Deltagande i lotteriet är möjligt efter deltagande och slutförande av offline-undersökningen. När du fyllt i hela undersökningen kan du registrera dig för deltagande i lotteriet genom att acceptera dessa villkor och bestämmelser och registrera dig med en personlig e-postadress.

 

PRISET

5. För de vinnare som dras 17 oktober 2021 består priset i lotteriet av en inbjudan till Co-creation Event för vinnaren och ytterligare en person. För de vinnare som dras 11 oktober 2021 består priset i lotteriet av en inbjudan till LAB Session Event för vinnaren och ytterligare en person. Båda deltagarna måste vara minst 18 år och 7 månader för att delta i Co-creation Event eller LAB Session Event. Priset är enligt specifikation i dessa villkor och bestämmelser. Deltagare kan inte begära kontanter eller alternativa priser. Priset är personligt och kan inte överföras eller tilldelas någon annan person.

6. Priset är beroende av tillgänglighet och organisatören förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande byta ut priset mot annat pris av motsvarande värde. Eventuella skatter och avgifter betalas av vinnaren.

 

VILLKOR FÖR DELTAGANDE I LOTTEIRET

7. Båda deltagarna måste vara minst 18 år och 7 månader för att delta i lotteriet. Deltagarna måste styrka sin ålder på det sätt som specificeras av organisatören, exempelvis genom verifiering med BankID. För att vara kvalificerad att delta i lotteriet måste deltagare (i) uttryckligen ange att han/hon vill delta i lotteriet genom att fylla i det formulär som nämns i avsnitt 4 ovan; (ii) ha godkänt villkor och bestämmelser för lotteriet; (iii) lämna sina kontaktuppgifter, exempelvis e-postadress; (iv) bekräfta att han/hon läst och accepterar vår integritetspolicy (se avsnitt 20 nedan för mer information).

8. Anställda hos organisatören, nära släktingar till sådana anställda samt personer som på annat sätt är associerade med eller har förbindelse med organisatören eller företag i samma företagsgrupp som organisatören, får inte delta i lotteriet.

9. Varje person får delta endast en gång i lotteriet. Personer som deltar i lotteriet vid mer än ett tillfälle diskvalificeras från lotteriet. Deltagande är personligt och kan inte överföras eller tilldelas någon annan person.

 

LOTTERIETS VARAKTIGHET

10. Om inte annat tillkänngages av organisatören kommer lotteriet att fortsätta till 17 oktober 2021 för Co-creation Event. För LAB Session Event kommer lotteriet att fortsätta till 11 oktober 2021.

 

VAL AV OCH INFORMATION TILL VINNARE

11. För Co-Creation Event kommer vinnarna att väljas slumpmässigt bland alla som registrerat sig för deltagande i lotteriet senast 17 oktober 2021.

För LAB Session Event kommer vinnarna att väljas slumpmässigt bland alla som registrerat sig för deltagande i lotteriet senast 11 oktober 2021.

12. Lotterivinnare kommer att kontaktas per e-post inom 2 arbetsdagar efter slutdatum. Om det inte går att kontakta vinnaren, eller om priset inte bekräftas inom 48 timmar efter att organisatören skickat information till vinnaren, förbehåller sig organisatören rätt att återkalla vinnarens pris och i stället välja en annan vinnare.

 

LEVERANS AV PRIS

13. Priserna levereras digitalt via e-post till vinnaren, till den e-postadress som angivits vid registreringen.

 

ÖVRIGT

14. Organisatören påtar sig inget ansvar för registreringar för deltagande i lotteriet vilka är ofullständiga, oläsliga, korrupta, borttappade, förlorade, fördröjda eller inte mottagna av organisatören under den tid lotteriet pågår. Organisatören påtar sig inget ansvar för situationer där individer till följd av tekniska problem inte har åtkomst till lotteriet eller inte har erhållit information rörande lotteriet.

15. Organisatören förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande avbryta lotteriet eller förändra lotteriet och/eller villkor och bestämmelser i händelse av katastrof, pandemi, krig, civil eller militär störning, naturkatastrof eller faktiskt eller befarat brott mot gällande lagstiftning eller föreskrifter, eller annan händelse eller omständighet utanför organisatörens kontroll. Organisatören kommer att informera deltagarna i lotteriet om eventuella ändringar så snart som möjligt.

16. Organisatören förbehåller sig rätten att genomföra undersökningar och vidta eventuella erforderliga åtgärder för att skydda sig från bedrägligt eller ogiltigt deltagande i lotteriet. Vidare förbehåller sig organisatören rätten att avvisa deltagande i lotteriet om sådant deltagande enligt organisatörens bedömning inte överensstämmer med villkoren, eller är bedrägligt eller ogiltigt.

17. Organisatören påtar sig inget ansvar för situationer där priset skadas eller där leverans av priset fördröjs eller där priset av någon anledning inte når vinnare.

18. Organisatörens beslut beträffande frågor som uppkommer till följd av eller i samband med lotteriet är slutliga och organisatören kommer inte att ingå diskussion beträffande sådana beslut.

19. Lotteriet samt villkor och bestämmelser ska tolkas och tillämpas i överensstämmelse med svensk lagstiftning och eventuella tvister som uppkommer i samband med lotteriet och/eller villkor och bestämmelser ska avgöras i svensk domstol.

20. Vinnaren godkänner att hans eller hennes namn publiceras på organisatörens webbplats i samband med deltagande i lotteriet. Alla personuppgifter rörande vinnare eller andra deltagare kommer att behandlas i överensstämmelse med tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive, men inte begränsat till, GDPR-förordningen ((EU) 2016/679). Personuppgifter rörande deltagare, vilka inhämtas av organisatören i samband med lotteriet, kommer att behandlas i överensstämmelse med organisatörens integritetspolicy, som finns på https://www.golyft.se/.

Kundtjänst är offline
close
Close menu