GRATIS HEMLEVERANS

GRATIS HEMLEVERANS

Laddar...

 

BAKGRUND

1. Nedanstående regler samt villkor och bestämmelser (”Villkoren”) gäller, i tillägg till vad som angetts på Instagramkontot lyft.sverige, för utlottningen av ett besök till ICE HOTEL i Stockholm för två (2) personer och inkluderar en drink i baren samt middag.

2. Lotteriet organiseras av British American Tobacco Sweden AB. Organisationsnummer 556098-6779, Box 30244, 104 25 Stockholm (”Organisatören”)

3. Vid eventuell konflikt mellan Villkoren och annan information, gäller Villkoren.

 

VINSTEN

4. Vinsten är ett besök till ICE HOTEL i Stockholm och inkluderar en drink i baren och middag för två (2) personer, med ett värde av 1690 SEK. I utlottningen dras en (1) vinnare som har möjlighet att ta med sig en (1) vän. Både vinnaren och medföljande gäst måste vara över 18 år för att ta emot vinsten.

5. Deltagarna kan inte begära kontanter eller någon alternativ vinst. Vinsten är personlig och får ej överlåtas.

6. Vinsten är beroende av tillgänglighet och Organisatören förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande byta ut vinsten mot annan vinstav motsvarande värde. Eventuella skatter och avgifter betalas av vinnaren.

 

VILLKOR FÖR DELTAGANDE I LOTTERIET

7. Deltagaren måste vara minst 18 år för att delta i utlottningen. Deltagare måste styrka sin ålder vid mottagande av vinsten på det sätt som specificeras av Organisatören, exempelvis genom verifiering med BankID eller uppvisande av giltig legitimation. För att delta i lotteriet måste deltagaren också ha godkänt Villkoren och tagit del av vår integritetspolicy, se punkt 20 nedan för vidare information.

8. Anställda hos Organisatören, nära släktingar till sådana anställda samt personer som på annat sätt är associerade med eller har förbindelse med Organisatören eller företag i samma företagsgrupp som Organisatören, får inte delta i lotteriet. Tidigare anställda hos Organisatören får inte heller delta i lotteriet. Anställda hos företag som konkurrerar med Organisatörens verksamhet får inte delta i lotteriet.

9. Det är endast tillåtet att delta i lotteriet vid ett tillfälle per person. Om en person deltar vid mer än ett tillfälle kommer denne att diskvalificeras från lotteriet. Deltagandet är personligt och kan inte överföras eller tilldelas någon annan person.

 

LOTTERIETS VARAKTIGHET

10. Förutsatt att inget annat kommuniceras direkt av Organisatören pågår lotteriet under perioden 14/03 till och med 21/03 2022.

 

VAL AV OCH INFORMATION TILL VINNARE

11. Vinnaren bland de som registrerat sig inom den period som anges i punkten 10 ovan, kommer att väljas ut slumpmässigt av Organisatören, eller dess byrå.

12. Vinnaren av lotteriet kommer att kontaktas via instagram, som utgångspunkt inom 48 timmar efter att lotteriet har avslutats. Om en vinnare inte kan kontaktas eller om vinsten inte bekräftas av vinnaren inom 48 timmar efter att meddelande från Organisatören, eller dess byrå, avsänts förbehåller sig Organisatören rätten att återkalla vinsten från vinnaren och att istället välja en annan vinnare.

 

LEVERANS AV VINSTEN

13. Vinsten levereras digitalt via e-post till den e-postadress angiven av vinnarna vid den kontakt som sker enligt punkten 12 ovan.  

 

ÖVRIGT

14. Organisatören ansvarar inte för anmälan om deltagande i lotteriet som är ofullständig, oläslig, korrupt, försvunnen, skadad, försenad eller som inte inkommit till Organisatören under tiden lotteriet pågår. Organisatören ansvarar inte för att personer på grund av tekniska problem inte har åtkomst till tävlingen.

15. Organisatören förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande därom avbryta lotteriet eller förändra lotteriet och/eller Villkoren i händelse av katastrof, pandemi, krig, civil eller militär störning, naturkatastrof eller något faktiskt eller befarat brott mot gällande lagstiftning eller föreskrifter, eller annan händelse eller omständighet utanför Organisatörens kontroll. Organisatören kommer att informera deltagarna i lotteriet om eventuella ändringar så snart som möjligt.

16. Organisatören förbehåller sig rätten att genomföra undersökningar och vidta eventuella erforderliga åtgärder för att skydda sig från bedrägligt eller ogiltigt deltagande i lotteriet. Vidare förbehåller sig Organisatören rätten att avvisa deltagande i lotteriet om sådant deltagande enligt Organisatörens bedömning inte överensstämmer med Villkoren, eller enligt Organisatören är bedrägligt eller ogiltigt.

17. Organisatören påtar sig inget ansvar för situationer där priset skadas eller där leverans av priset fördröjs eller där priset av någon anledning inte når en vinnare.

18. Organisatörens beslut i samtliga frågor som härrör från eller anknyter till lotteriet kommer att vara slutliga och inga diskussioner kommer att inledas avseende sådana beslut.

19.  Lotteriet samt Villkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt och eventuella tvister som uppkommer i samband med lotteriet och/eller Villkoren ska slutligt avgöras i svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

20. Vinnarna godkänner att deras namn kan komma att används i samband med deltagandet i lotteriet samt att namnet kan komma att publiceras på Organisatörens hemsida. Samtliga personuppgifter avseende vinnarna eller andra deltagare kommer att behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive men inte begränsat till EU:s dataskyddsförordning (Europaparlamentets och rådets förordning EU 2016/679). Deltagarens personuppgifter som Organisatören tar del av i samband med lotteriet kommer att behandlas i enlighet med Organisatörens integritetspolicy som finns tillgänglig på https://www.golyft.se/.

Kundtjänst är offline
close
Close menu